Hz Muhammed (s.a.v) Taiflileri İslam’a Davet Edişi

Hz Muhammed (s.a.v) Taiflileri İslam’a Davet Edişi

 Hz Muhammed (s.a.v) Taiflileri İslam’a Davet Edişi : Hz Muhammed (s.a.v)  Kureyşliler’in  karşı sergiledikleri katı  ve sert davranışlarda yaptıkları işkence ve eziyetlerinde gösteriyordu. Doğrusu ki İslamiyet’i tebliğ açısından Kureyşliler’e yapabilecek bir şey de kalmamıştı. Hz Muhammed (s.a.v)’in Peygamberliğinin 10. yılından hicrete kadar geçen zaman içinde Hz Muhammed (s.a.v) , başka insanlara ulaşmak için davetine devam etmek üzere Mekke dışına Taif’e gitmeye karar verdi. Hz Muhammed (s.a.v) yanına Zeyd b. Harise’yi alarak Sakif kabilesinin yaşadığı Taif’e gider. Kabilenin ileri gelenlerinden Amr b. Umeyr’in üç oğlunu, Abdüyalil, Mes‘ud ve Habib’i, ve ayrıca kabilenin diğer bazı önemli kişilerini İslamiyet’e davet ettiler.Hz Muhammed (s.a.v) Taiflileri İslam’a Davet Edişi Kureyşliler’le akrabalık ve ticari bağlantıları bulunan Sakifliler’den hiçbiri onun çağrısını benimsemediği ve inanmadıkları gibi Hz. Peygamber’in hiç olmazsa davetini gizli tutmalarını istemesine de itibar etmedi. Ayrıca onu ve Zeyd b. Harise’yi şehrin ayak takımına ve Çocuklara taşlattılar. Atılan taşlardan ayakları kanayan Rasulullah’ı korumaya çalışan Zeyd’in de başı yaralandı. Taifliler’in maddi ve manevi eziyeti

O benim kardeşim ve Allah’ın bir elçisidir. Ben de Allah’ın elçisiyim

Hz Muhammed (s.a.v) Taiflileri İslam'a Davet Edişi
Hz Muhammed (s.a.v) Taiflileri İslam’a Davet Edişi

Hz. Hz Muhammed (s.a.v) Taiflileri İslam’a Davet Edişi :  Hz. Peygamber’in Kureyşli Utbe b. Rebia ve kardeşi Şeybe’nin Üzüm bağına  kadar devam etti. Üzüm Bağına girerek korunmaya çalıştılar.Bu zor anlarında Rasulullah Rabbine sığınıp teslimiyetini ifade etmiş, onun rızasını ve yardımını talep etmiştir. Bu arada bağ sahiplerinin kölesi Addas Hz. Peygamber’e bir tabak üzüm getirdi. Hz. Peygamber’in üzümü yemeye başlarken “Bismillah” demesi Addas’ın dikkatini çekince konuşmaya başladılar. Addas Ninovalı bir hıristiyan olduğunu söyleyince Hz. Peygamber Ninova’nın Hz. Yunus’un memleketi olduğunu söyledi. Addas, bunu nerden bildiğini sordu. Rasulullah: “O benim kardeşim ve Allah’ın bir elçisidir. Ben de Allah’ın elçisiyim” deyince bir süre konuştuktan sonra konuşmalardan etkilenen Addas orada müslümanlığı kabul etti.

Nihayet Kureyş’in kollarından Nevfeloğulları’nın reisi Mut‘im b. Adi’nin himayesine girerek Mekke’ye girebildi

Hz Hz Muhammed (s.a.v) Taiflileri İslam’a Davet Edişi : Hz. Muhammed (s.a.v) ve Zeyd b. Harise    bir süre dinlendikten sonra Mekke’ye dönmek için Taif’ten ayrıldı. Onun Mekke’ye yeniden girebilmesi için himayesine gireceği bir Kureyşli bulması gerekiyordu. Bunun için Hira dağında beklerken başvurduğu pek çok kimse talebini yerine getirmedi. Nihayet Kureyş’in kollarından Nevfeloğulları’nın reisi Mut‘im b. Adi’nin himayesine girerek Mekke’ye girebildi. Çeşitli hadis rivayetlerinde kaydedildiğine göre Hz. Aişe sonraları, hayatında Uhud savaşından daha zor bir gün yaşayıp yaşamadığını Rasulullah’a sormuş, o da Taif dönüşünü hatırlatarak sözlerine şöyle devam etmişti: Ozaman ne yapacağını karar veremediği  bir sırada başımı yukarı kaldırdım ,beni gölgelendiren bir bulutun içinde Cebrail’i gördüm. Cebrail, istediğim takdirde Mekkeliler’i helak edecek meleğin emrime verildiğini söyledi, melek de yanıma geldi. Bense, “Hayır, istemem; ben, Allah’ın bu müşriklerin soyundan yalnız Allah’a kulluk eden, O’na hiçbir şeyi ortak koşmayan kimseler meydana getirmesini arzu ederim” diye cevap verdim.