Fahrettin Paşa ve Mukaddes emanetler

Fahrettin Paşa ve Mukaddes emanetler

Fahrettin Paşa ve Mukaddes emanetler : İngilizlerin kışkırtmasıyla Mekke Şerifi Hüseyin’in ayaklanmak için ve Osmanlıya başkaldırma ve isyan hazırlığı için hazırlıklar yapmaya başladığı ve bu durumdan Osmanlı padişahı haberdar olur.
Bu isyanı bastırmak için 28 Mayıs 1916’da Fahreddin Paşa Medine’ye gönderildi. Fahreddin Paşa Osmanlıya baş kaldıran asilerden önce Medine’ye varmıştır ve derhal savunma tedbirleri almaları için askerlerine emir verir.
İngilizlerin kışkırtmasıyla Mekke Şerifi Hüseyin’in , 3 Haziran’da Medineye giden demiryolunu ve Medineye haberlwşmek için kullanılan telgraf hatlarını zarar vermiştirler . Mekke Şerifi Hüseyin’in 5-6 Haziran gecesi Medine yakınındaki bazı karakollara saldırır Şerifi Hüseyin askerler tarafından geri püskürtüldü.
Mekkeyi Şerifi Hüseyin’in ve asilerin kuşatmadan çok kısa süre önce, isyancıların Mekkeyi Şerifi Hüseyin’in ve asilerin Medine’ye de saldıracağını tahmin eden Fahrettin Paşa, Mekkedeki bütün mukaddes eserleri ve kutsal emanetleri gizlice fark ettirmeden İstanbul’a gönderdi.
O arada Fahreddin Paşa, Medineyi savunurken ilk iş olarak mukaddes emanetler İngilizlerin eline geçmesin diye Medine’de bulunan mukaddes eserleri ve emanetleri ve çok önemli olan bazı yazma eserleri İngilizlerin ve düşmanın eline geçmesin diye İstanbul’a göndermeyi başarmıştır.
Bu eserlerin ve yazmaların bir çoğu aslında Osmanlı yöneticileri ve padişahlar tarafından Medine’deki kütüphanelere eğitim kurumlarına gönderilmiş eserlerdi. 500 yakın yazma ve eserler şu anda Topkapı Sarayı’ndaki Medine Kitaplığı’nda korunuyor. Fahrettin Paşa ve Mukaddes emanetler.

Fahreddin Paşa subaylarıyla birlikte.

Medine’de bulunduğu süre zarfında Fahreddin Paşa, Medine halkıyla iç içe olarak o bölgedeki ve Medinedeki Araplar’ı yanına çekti. Vali Galib Paşa’nın beceriksizliği yüzünden Mekke’de büyüyen isyan nedeniyle Mekke asilerin ve isyankarların eline geçmişti.
Medine hariç bütün şehirler tek tek kısa sürede Mekke Şerifi Hüseyin’in ve asiler tarafından işgal edildi. Fahreddin Paşa çok kısıtlı olan imkânlarına rağmen Medineyi savunmaya devam etti.

Topkapı Sarayında Arzhane’de Sergilenen bazı Kutsal Emanetler şunlardır.

Hırka-i Saâdet veHırka-i Saâdet’in içinde olduğu yani saklı olduğu altın sandık.
Hz. Muhammed (s.a.v)’in ayak izi.
Hz. Muhammed (s.a.v)’in sakalı
Hz. Muhammed (s.a.v)’in Uhud Savaşı’nda kırılan dişinin bir parçası (Dendan-ı Saadet)
Hz. Muhammed (s.a.v)’in kabir toprağı