Peygamberimiz (sav) üzüntülü ve sıkıntılı olduğu zaman okuduğu dua

Peygamberimiz (sav) üzüntülü ve sıkıntılı olduğu zaman okuduğu dua

Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) üzüntülü ve sıkıntılı olduğu zaman okuduğu dua

Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) üzüntülü ve sıkıntılı olduğu zamanlarda okuduğu duanın Arapça okunuşu, Tükçe okunuşu ve duanın anlamı…

İbn-i Abbas (ra) der ki: Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) Hazretleri üzüntülü ve sıkıntılı kederli olduğu anlarda şöyle duâ ederlerdi:

Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) kederli olduğu günlerde veya üzüntülü bir olay yaşadığı zamanlarda bu duayı okurdu. Peygamberimiz (sav) üzüntülü ve sıkıntılı olduğu zaman okuduğu dua

Arapçası:

Türkçe Okunuşu:
“La ilahe illallahülazim-ül-halim lâ ilahe illallahü Rabbül Arşil’azim la ilahe illallahü Rabbüssemavati ve RabbülErdı Rabbül’Arşilkerim.”

Anlamı:
“el Azim, el-Halim olan Allah’tan başka bir ilah yoktur!

Arş-ı Azim’in sahibi olan Allah’tan başka ilah yoktur!

Bütün semaların göklerin yerlerin, arzın ve Arş’ın sahibi olan Allah’tan başka ilah yoktur!” (Buhari, Deavat, 27; Müslim, Zikr, 83)

Yâ Rabb! Bütün alemlerin yerin göğün tüm mahlukatın ve Arş’ın sahibi ve tek sahibi Sen’sin!

Başımıza gelen sıkıntılar ve belaları yok edecek sensin. Bu sebeblerden dolayı Allah’ım senden istiyoruz.

Allah’ım bütün Arşı alem ve bütün yaratılmışlar senin kudret elindedir.

mahlukatın şerrinden bizi koru ve muhafazan ile himaye eyle.