Peygamber Efendimizin Umre Seferi / Hudeybiye Antlaşması

Peygamber Efendimizin Umre Seferi / Hudeybiye Antlaşması

Pey­gam­be­r Efendimizin Gördüğü Rüya

Peygamber Efendimizin Umre Seferi / Hudeybiye Antlaşması
Peygamber Efendimizin Umre Seferi / Hudeybiye Antlaşması

Hz Muhammed (s.a.v), bir gün gece rüyasında,Kureyşli müşriklerden hiç korkmadan sahabelerle birlikte gidip Kabe-i Muazzama’yı tavaf ettiklerini, kimisinin ba­şını tıraş ettirmiş, kiminin de saçını sakalını kısalttığını görür. Pey­gam­be­r Efendimizin Gördüğü Rüya sahabeleleri sevindirmekteydi.Bu gördüğü rüya Peygamber Efendimizin Umre Seferi / Hudeybiye Antlaşması yaklaştığının işaretiydi.

Hz. Muhammed (s.a.v) gördüğü bu rüyayı ashabına anlatınca sahabeler hiç beklenmedik şekilde  sevinmeye başlar, bu rüya sahabeleri çok heyacanlandırmıştı.

Mekkeli sahabelerin Mekkeden  Medineye hicret ettikleri altı sene olmuştu. Bu 6 sene içerisinde büyük küçük bir çok  iyi veya kötü olaylar  meydana gelmişti. Amma yinede Mekkelilerin Mekke özlemi bir türlü geçmemişti. Çünkü doğmuş oldukları topraklarda geçirmiş oldukları günleri hayal edip dururlardı. Mekke’ye tekrar gitmenin özlemiyle yanıp tutuşurlardı. Ne zaman namaza durmak isteseler kabe-i Muazzamaya kıbleye döndüklerinde hasretleri kat kat artardı. Bu hasret o kadar artmıştiki nerdeyse mekkeli sahabelerin hal ve hareketlerinden belli oluyordu.Medine hasreti çok ağır basmıştı.

Hz Muhammed (s.a.v)  Medine de bulunan Müslümanlara bu rüyadan sonra bir gün mutlaka Mescid-i Haram’a gireceksi­niz, müjdesini Müslümanlar  Hz. peygamberimizin bu sözlerine çok sevinirler. Bir çoğu  hemen o sene içerisinde Kabe-i Muazza­ma’yı tavaf edeceklerini düşündüler.

Peygamberimiz Umre Yapmak İçin Medine’den Hareket Etmeleri

Hz. Muhammed (s.a.v), Umre yapmak için Sahabelere Pazartesi yola çıkmak için hazırlık yapmalarını  söyedi,Hz. Muhammed (s.a.v) Vekaleten yerine Medine’de Abdullah b. Ümmü Mektum’u bı­raktı. Hz. Muhammed (s.a.v) ve Sahabeler tüm hazırlıklarını yaptıktan sonra Pazartesi günü  yola çıktılar. Hz. Muhammed (s.a.v)’le  bir­likte hazırlanan Sahabelerin sayısı bin dört yüz idi. Umreye gitmek için dört de kadın sahabe vardı. Bunlardan biri, Hz. Muhammed (s.a.v)’in muhterem hanımı Ümmü Se­leme (r.anha) idi. Umreye gidecek Sahabelerden sadece iki yüzü atlı vardı. Umreye gideceklerin yanlarında yolcu silahı olan kılıçtan başka bir silah da bulunmuyordu; onlar da kınlarında idi. Umreye gidecek kafileyle birlikte yetmiş  deve kurbanlık  vardı yanlarına almışlardı.