Peygamber Efendimiz (s.a.v.)in Erkek Çocukları

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)in Erkek Çocukları

Hz.Muhammed (s.a.v.)in 3 erkek Çocuğu ve 4 kız Çocuğu olmak üzere 7 tane çocuğu olmuştur.Peygamber Efendimiz (s.a.v.)in Erkek Çocukları  sadece Hazreti Fatima Peygamber Efendimizden sonra, diğer 6 tane çocuğu Peygamberimizden önce vefat etmişlerdir. Şimdi Efendimizin önce kız çocukları hakkında bilgi verelim.

 Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)in Erkek Evlatları

1. Kasım (r.a) :

Peygamber Efendimizin İlk Çocuğu Kasım:

598-Hz. Peygamber’in oğlu Kasım doğdu.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)in Erkek Çocukları :
Hz. Peygamberimiz (s.a.v)  (Ebu’l-Kasım diye kureyşliler tarafından künyelendirilmişti.) Hz. Muhammed’in ilk erkek çocuğunun ismi Kasım’dır.  Künye o dönem Arap toplumunda, ilk doğan erkek çocuğunun ismine bağlı olduğu için Hz. Peygamberin künyesi Ebu’l-Kasım’dır
.

Peygamber Efendimizin ilk çocuğu Kasım idi. Peygamber Efendimizin ilk çocuğu Kasım Dünyaya gelince Peygamber Efendimize Ebül-Kasım (Kasımın babası) adıyla çağırılırdı. Hazreti Peygamber, Ebul-Kasım adiyle çağırılmasın-dan hoşlanırdı. Ashab da kendisini bu isimle çağırırlardı. İbni Sa’de göre, Kasım İki yaşında  Mekkede vefat etti. Peygamber Efendimiz’in ilk vefat eden çocuğu da Kasım oldu. 

 

2. Abdullah (r.a):

Peygamber Efendimizin Altıncı Çocuğu Abdullah:

Abdullah Hicretten önce, onbirinci senesi Mekke’de doğdu
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)in Erkek Çocukları:
Abdullah Hicretten önce, onbirinci senesi Mekke’de doğdu. Üç ay yaşadı. Küçükken vefat etti. “Tahir ve Tayyeb” Abdullah diğer isimleriydi.  Tahir ile Tayyeb İbni İshaka göre, Resul-ü Ekremin iki ayrı oğluydu.

 

3. İbrahim (r.a):

Peygamber Efendimizin Yedinci Çocuğu İbrahim:

Peygamber Efendimiz’ in en küçük çocuğu ve en küçük oğlu  olan Hz. İbrahim Mısırlı Hazreti Mariyeden dünyaya geldi.
Pe
ygamber Efendimiz (s.a.v.)in Erkek Çocukları: Hz. İbrahim en küçük çocuğu ve en küçük oğluydu. Peygamber Efendimiz’ in oğlu  olan Hz. İbrahim Hicretin sekizinci senesi Medine’de dünyaya geldi. İbn İshaka göre, Peygamber Efendimiz’ in İbrahim’den başka bütün çocukları, Peygamberliğinden önce doğmuştur. Hz.  İbrahim, Mısırlı Hazreti Mariyeden dünyaya gelmiştir, Hazreti Aişe(r.a)’ın nakl ettiğine göre, Hz. İbrahim on yedi veya on sekiz aylıkken vefat etmiştir.
Peygamber Efendimiz, İbrahim’in doğduğunda çok sevinmiş, yedinci günü  İbrahim’in doğumunu kutlamak için yemek vermiştir. Fakir fukaraya, yoksullara yardım dağıtmış, oğluna Hazreti İbrahim Peygamberin adını takmıştı. Çünkü:
Hz  Muhammed  Efendimiz Hz. Hatice den doğmuş olan erkek çocukları küçük yaşlarında vefat etmişlerdi. Diğer eşlerinden de çocukları olmadı.
Hz. İbrahim’e Ebu Rafın ailesi Selma süt annelik yaptı. Hz. Muhammed (s.a.v) Hz. İbrahim’in süt annesine uğrar, Hz. İbrahim’i severdi. Hz. İbrahim, Ümmü Seyfin evinde vefat etti. Hz. Muhammed (s.a.v), Hz. İbrahim’in hastalığını duyunca onun yanına gider Hz. İbrahim’in vefat ederken kıvrandığını görünce Hz. Muhammed (s.a.v) üzülmüş ağlamıştır.

Hz. Muhammed (s.a.v), oğlu  Hz. İbrahim’in cenaze namazını kıldırmış, Baki’ mezarlığına gömüldü.
Hz. İbrahim vefat ettiği zaman güneş tutulmuştu. Halk, güneş de mateme katıldı,