Peygamber Efendimiz Mücahitlerle Medine’den Hareket Etmesi

Hz. Hayseme ile oğlu Hz. Sa’d’la kura çekilmesi

Peygamber Efendimiz Mücahitlerle Medine’den Hareket Etmesi: Müslümanlar, Bedir Seferi’ne katılmak için sabırsizdılar Hepsi katılmak istiyordu. Bedir Muharebesine katılmak için aralarında kur’a bile çekenler vardı.

Ensardan Sa’d, babası Hayseme’ye,  Bu Bedir Muharebesinde inşallah bana şehitlik nasip olur sefere katılma isteğini söyledi. Hayseme ise ona, “Oğlum sen rahatsız olan ailen yanında kal  ben giderim” diye cevap vermişti.

Ama Sa’d babasının bu teklifini  kabul etmemiş ve  babası Hayseme ile kur’a çekilmesine karar vermişlerdi. Ensardan Sa’d, ve babası Hayseme arasında Çekilen kur’a Sa’d’a çıkmış ve sefere Sa’d katılacaktı. Sa’d Bedir’de şehit düşerek Şehitlik mertebesine kavuşmuş oldu.

 

Resulu Ekrem Efendimiz 300  sahabeden oluşan ordusunu kurdu

Peygamber Efendimiz Mücahitlerle Medine’den Hareket EtmesiPeygamber Efendimiz Mücahitlerle Medine’den Hareket Etmesi: Resulu Ekrem Efendimiz 300  sahabeden oluşan ordusunu kurmuştu  ve Ensardan Ebu Lü­ba­be (r.a.). şehre kendi yerine vekil tayin etti.Ve Peygamberimiz yerine mescitte namaz kıldırmak için Abdullah İbni Ümmi Mektum’u görevlendirdi.  Ramazan ayın­ın 12. günü gece yarısı Peygamber Efendimiz mücahitlerle birlikte Medine’den hareket ettiler.

 

                                                                Peygamber Efendimizin sancaktarları

Peygamber Efendimiz Mücahitlerle Medine’den Hareket EtmesiPeygamber Efendimizin  beyaz  sancağını  taşıyacak kişinin Mus’ab b. Umeyr (r.a.) yaptı, beyaz  sancağı Mus’ab b.Umeyr (r.a.) taşıyacaktı. Diğer iki siyah bayrağı da birini Hz. Ali (r.a) taşıması için verdi Hz.Ali (r.a) Ukab adıdaki bayrağı aldı.En son kalan Bayrakta  ensardan Sa’d b. Muaz Hazretleri verdi Bu bayrakları verdiği bu sahabeler ve Hz. Ali Taşıyacaklar dedi.

 

 

Peygamberimiz ve Mücahitler Ramazan ayı olduğu için oruçlu

Peygamber Efendimiz Mücahitlerle Medine’den Hareket Etmesi: Peygamberimiz ve Mücahitler Ramazan ayı olduğu için oruçluydular.Yazın en sıcak günlerinden  birinde  yola çıkmışlardı; .Bu kavurucu sıcaklar al­tın­da, ateş gibi sicak bu çöl üstünde, oruçlu oruçlu yol almak oldukça çok zordu . Bu nedenle oruçlu ilerlemekte zorlanıyorlardı,kavurucu sıcaklar nedeniyle Peygamber Efendimiz, orucunu açtı, mücahit­lere de açmalarını söyledi.

 

 

Peygamber Efendimiz ve Mücahitler küçük yaşta olanları ordudan ayırdı

Peygamber Efendimiz Mücahitlerle Medine’den Hareket EtmesiPeygamber Efendimiz Mücahitlerle Medine’den Hareket Etmesi: Peygamber Efendimiz ve Mücahitler  Medine’den hareket ettiler biraz ilerledikten sonra orduda yaşı küçük mücahitlerin  savaşmak için küçük oldukları görülünce , bu küçük yaşta olanları ordudan ayırarmak için ilerleme durdu ve bu küçük yaşta olanları ayırıp  geri çevirdi. Geri çevrilen bu küçük mücahitler, orduya katılamadıklarından fazlasıyla üzüldüler. Bunun üzerine Pey­gam­be­ri­miz, bir ikisine tekrar orduya katılma izni verdi. Hz. Sa’d b. Ebi Vakkas der ki:

“Peygamber Efendimizin küçüklerimizi geri çevirmesinden  önce, kar­de­şim Umeyr’in fark edilmemek için çabaladığını gördüm.’Kardeşim, sana ne oldu?’ diye sordum.

“‘Peygamber Efendimiz, beni de küçük görüp geri çevirmesinden korkuyorum! Hal­bu­ki, ben sefere çıkmak istiyorum Allah’ın bana şehitlik nasip etmesini umuyo­rum’ diye cevap verdi.

“ Kardeşim Umeyr Peygamber Efendimize arz edilince Peygamber Efendimiz onu küçük görüp, ona, ‘Sen ge­ri dön’ dedi.”

“ Kardeşim Umeyr ağlamaya başladı. Bunun üzerine Re­su­lul­lah da müsaade etti. Umeyr’in boyu kısa olduğu için kılıcını bağlayamamıştı bende yardım ederek  kılıcını bağ­­landı.”

Allah yolunda savaşarak şehitlik mertebesine ulaşmak isteyen Umeyr, harp esnasında müşriklerin oklarına hedef oldu ve şehitlik mertebesine ulaştı.

 

Peygamber Efendimiz Kervanı Bedirde karşılamaya karar

Peygamber Efendimiz  Mekkelilerin Kervanını nerde karşılanacağına karar vermişti,Kervanı Bedirde karşılamaya karar vermişti.Çünkü burası, Mekke, Medine ve Suriye’ye giden yolların birleştiği stra­tejik önemi olan bir yerdi.