Peygamber Efendimiz’in Eşlerinden Hz. Zeyneb

Peygamber Efendimiz’in Eşlerinden Hz. Zeyneb

Hz. Zeyneb Hz. Zeyd’den boşanması

Hz. Zeyd Hz. Zeyneb’i  kendi yönünden.kendine eşit olmadığını düşünüyordu. Hz. Zeyd ‘in bu durumu, aşırı geçimsizliğe sebep oluyor­du. sonuç olarak evli­liklerinin birinci senesi yeni bitmişken, Peygamber Efendimiz’in Eşlerinden Hz. Zeyneb‘in eski eşi olan Hz. Zeyd, Peygamber Efendimize gele­rek, “Ya Re­su­lal­lah! Ben, Hz. Zeyneble olan evlilik bağlarımı sona erdirmek istiyorum” dedi.

Peygamber Efendimiz, cevaben, “Zeyneble olan evlilik bağlarımı sona erdirme, boşa­ma! Allah’­tan kork!” buyurdu.

Fakat Hz. Zeyd, Hz. Zeyneb’in  iyi ve güzel olan niteliklerinden yaratılmış oldu­ğunu ve bir peygambere hanım olacak yeteneklerin bulunduğunu sezgiyle his­setmişti. Kendisini de ona nikâhlı eş olarak iyi ve güzel olan niteliklerinden yaratılmış oldu­ğundan ve manen dînine bağlı açıkça günah işleyen kimse olmaktan korktuğu için bo­şadı.

Hz. Zeyneb Hz. Zeyd’den boşandığında 35 yaşında idi.Hz. Zeyd ile Hz. Zeyneb’in aşırı geçimsizlikleri yüzünden evliliklerinin yürimeyeceği annaşıldığında evliliklerini sonlandırmaya karar verdiler. bu evliliğin dolayısyla son bul­masından Peygamber Efendimiz son derece üzüldü. Çünkü bu evliliği kendisi istemişti. bu duruma üzülen Hz. Zeyneb’in akrabalarının bu durumun düzeltilmesi gerekiyordu, üzüntülü olan Zeyneb (r.a.) ile boşanmadan dolayı üzülen akraba­larının gönlünün alınması gerekiyordu.

Hz. Zeyneb’in boşandıktan sonra bekleme müddeti dol­muştu.

Peygamber Efendimiz Eşlerinden Hz. Zeyneb hakkında vahiy gelmesi

Hz.Muhammed(s.a.v), bir gün, Hz. Ayşe annemizle otur­muş, konuşuyorlardı. Bu esnada kendisine vahiy geldi. İnen bu ayetlerde Cenab-ı Hak şöyle buyurdu:

“Ne zaman, o kadından ilişkisini kesti, onu boşadı ve ondan ayrıldı —kadın da bekleme müddetini  tamamladı—; Biz de, onu sana nikâhlı eş yap­tık. Ta ki evlat edindiği kimsenin kendilerinden alakalarını kestikleri zevcelerini almakta mü’minler üzerine günah olmasın.

“Allah’ın emri yerine getirilmiştir.

Peygamber Efendimiz’in Eşlerinden Hz. Zeyneb hakkında vahiy geldikten sonra Hz Zeynebi Nikahına almak için hazırlanır.Vahiy hali sona erince, Peygamber Efendimiz gülümsedi ve “Ne zaman, o kadından ilişkisini kesti, onu boşadı ve ondan ayrıldı —kadın da bekleme müddetini  tamamladı—; Biz de, onu sana nikâhlı eş yap­tık. Ta ki evlat edindiği kimsenin kendilerinden alakalarını kestikleri zevcelerini almakta mü’minler üzerine günah olmasın. “Allah’ın, onu bana gökte nikahladığını, Zeyneb’e kim gidip müjdeler?” buyurdu . Peygamber Efendimiz’in Eşlerinden Hz. Zeyneb,i vahiy le peygamberimize eş olarak allahu teala uygun görmüş.

 

PPeygamber Efendimiz’in Eşlerinden Hz. Zeyneb’i Allah’ın Emriyle  Alması için Vahiy gelir

Açıkça bu Ayet-i kerimelerde belirtiği gibi, Allahu teala, Zey­neb’i nikâhlı eş olarak alması için Resulü Ekrem (s.a.v)e emir vermiştir. Peygamber Efendimiz de, bu emre uyarak, Hz. Zeyneb’i nikâhlı eşi olarak almıştır. Ayet-i kerimedeki “Biz onu sana nikâhlı eş yaptık” Bildirmesi, bu nikahın bir akd-i semavî yani İlâhî akit olduğuna açıkça aracı olmaktadır. Demek ki bu nikah, bir benzeri olmayan, örf ve adetlerin görünen muamelelerin üstünde ve sırf kaderin hükmüyledir ki Peygamber Efendimiz de, kaderin o hükmüne boyun eğmiştir. Nefsi arzularla hiçbir ilgisi yoktur.