Müslümanların Bedir Savaşı

Ku­reyş’in Ticaret Kervanları

 

Babası ve Sa’d Arasında kur’a

 

Peygamber Efendimiz Mücahitlerle Medine’den Hareket Etmesi

 

Kervan Bedirde karşılanacak

 

 Peygamber Efendimizin Bedir savaşında sancağını ve bayrağını taşıyacaklar

 

Peygamberimiz ve mücahit­lerin de oruçlarını açmaları

 

Resul-i Ekrem  Efendimiz Yaşları Küçük Olanların Geri Çevirmesi

 

Peygamber Efendimiz  Ve Mücahitler Develere Nöbetleşe Binmesi

 

Ku­reyş Mücahitlerin Muharebe Haberini Alınca Kervanının Yol Değiştirmesi

 

Mekkeli Ku­reyş’lilerin Harbe Hazırlanması

 

Kureyş’in Ordusunun Bilgisini İslam Ordusu, Zefiran Mevkiinde Haberini Alıyor

 

Peygamber Efendimiz Mücahitlerle İstişare Etmesi

 

İslam Ordusu Tarafından Düşman Ordusunun Sayısını Tahmin Edilmesi

 

 Peygamber Efendimiz Müşrik İleri Gelenlerin Vurulacakları Yerleri göstermesi

 

İslam Ordusunun Bedir’e Müşrik Ordusundan Önce Gelişi

 

Resul-u Ekrem İçin Gölgelik Yapılması

 

Peygamber Efendimiz İslam Ordusunu Harp Nizamına Sokulması

 

 Bedir’de Peygamberimizin Duası

 

Bedir’de İslam Ordusu ile Müşrik Ordusu Karşı Karşıya

 

Bedir Savaşında islam ordusunun İlk Şehiti

 

 Bedirde Hz .Hamza ve Hz.Ubeyde veHz.Ali (r.a) ilk bire bir çarpışanlardı.

 

Peygamber Efendimiz Cenab-ı Hakk’a şöyle istekte bulundu:

 

Manzara oldukça ibretlik idi.İki Düşman kardeş ve baba ile ogul

 

Muharebe Başladı

jjMüslümanların Bedir Savaşı : Ramazan Ayının 17.Cuma günü sabah saatlerinde

İslam ordusu ile Müşrik ordusu , bütün güç ve kuvvetleriyle birbirlerine saldırıya geçmişti.

Hz.Muhammed (s.a.v.) o arada İslam ordusuna Allah yolunda İslam uğruna savaşmak için yüreklenmeleri için özendirecek  konuşmalar yapıyordu, veşehit düşenlerin makamlarının cennet olacağını müjdeli­yordu. “Zafer bizimdir!” diyerek de, her zaman İslam ordusunu gayret ve ümitle­rini hep aynı canlılıkta tutma­ya çalışıyordu. Zaman zaman da ordu­nun önüne geçip bilfiil Muharebeye katılarak, mücahitlerin de cesaretini kat kat artırı­yordu.

Hz. Ali (r.a) der ki:

“Bedir savaşında savaşı şiddetlendiğinde, Hz.Muhammed (s.a.v.)’e sığın­mıştık! O gün, mücahitlerin içinde en yürekli,en korkusuz,en atılgan ve en yiğit en kahramanı o idi! Müşriklerin saflarına ondan daha ya­kın kimse yoktu!”

Savaş  Anında Haris b. Süraka’nın Şehit Düşmesi

ok Müslümanların Bedir Savaşı : Mücahit Haris b. Süraka İslam or­dusunun geri saflardaki su birikmiş ha­vuzunun yanında duruyor ve savaşı izliyordu. Müşrikler arasından atılan bir ok, ön sıradaki mücahitlerin üstünden  geçerek Mücahit Haris b. Sürakaya göğsüne saplanmıştı. ve o anda orada şehit olmuştu. Ensar­dan ilk şehit düşen,. Haris b. Süraka oldu.

Savaşan  mücahitlerin üzerinden geçip giden bir okun, gerideki Haris b. Sürakanın göğsüne saplanıp onu şehit etmesi, mücahitler için bir ibretlik ders oldu.

 

Hz.Umeyr’in Hz Muhammed (s.a.v)’in  Müjdesini İşitince

Ensardan Hz. Umeyr b. Humam  olduğu yerden ilerlerken ve elinde hur­malarını yerken Hz.Muhammed(s.a.v)’ın bu müjdesini işitti ve “Ne iyi ki, ne iyi ki ! Cennete girmek için,bu müşriklerin elindeşehit olmaktan başka bir şey gerekli değilmiş” diye konuşarak elinde tuttuğu hur­maları yere birakır, ve hemen kılıcını çekerek,kelime’i şehadettin erdemine ve ahiret haya­tının önemine  uygun dokunaklı beyitler söyleyip müşriklerin üzerine saldırmaya başladı. Gidişi, o gidiş oldu. Bir daha geri dönmeyen Umeyr, bir çok düşmanı öldür­dükten sonra, kendisi de şehit oldu.

  Hz. Peygamberimiz’in Bedir savaşında Bir Mucizesi

Müslümanların Bedir Savaşı : Savaş bütün hızıyla sürerken,  Peygamberimiz (s.a.v) yer­den bir avuç ince kum aldı ve o kumu müşrik ordusunun üzerine serpti ve dediki “Yüzleri sıfatları kara ol­sun! Allahım, kalplerine korku ve kaygı sal, ayaklarına ellerine titreme ver!” diye beddua etti.

“Yüzleri kara olsun!”  diyince o anda serptiği bir avuç kum  her bir müşriklerin gözlerine gitti. Savaşmayı  birakıp  gözlerini ovalamaya başladılar.

Kur’an kerimde Peygamberimizin bu mucizesini bu ayetle verir:

“Onları siz değil, Allah öldürdü! Onları (kumları) attığın zaman da, sen at­madın, Allah attı!”

Hz. Muhammed (s.a.v) elinin içinde tuttuğu küçücük taşlarla zikir ve tes­bih yaptığı gibi, aynı eliyle alıp attığı kum ve küçücük taşlar da müşriklere el bombası hük­müne geçiyor ve onları korkuya düşürüyordu!

 

 

Peygamberimize Melekler Yardıma geliyor

Müslümanların Bedir Savaşı : Hz. Muhammed (s.a.v) bir yandan mücahitler arasında dolaşıp morallarını yüreklerini yüksek tutmaya çalışıyor diğer taraftan da kıbleye dönerek Allahına yalvarıyordu: “Allahım! Bana vaad ettiğin yardımı gönder.

Hz Muhammed(s.a.v) Allahu Tealaya bu yalvarışı anında bir anaşırı bir biçimde kendinden geçtiki hırkası mübarek omuzlarından aşağı sıyrılıp düştü.Peygamberimiz (s.a.v )’in yanından hiç ayrılmayan Hz Ebu Beki, Hırkasını yerden aldı tekrar peygamberimizin omuzlarına örttü. Ve dediki ”Ya Resulullah allahına ettiğin dua yetişir.kuşkusuz ,Allahu Teale sana olan vaadini yerine getirecek”

Bir süre sonra Hz.Muhammed (s.a.v) dediki,”Sana Müjde ey Ebu Bekir!Allahu teala sana yardım gönderdi.kum tepelerinin  üzerindek iatının dizginlerini tutan,ve silahlanmış benden emir bekliyor!” Hz. Muhammed (s.a.v) dedi.Kur’anı kerim bu durumu böyle hatırlatır : Siz Müminler düşmandan (sayı ve silah ve deve at olarak olarak az ve zaif durumdayken. Allah siz müminlere bedirde kuşkuya ve duraksamaya hiç yer bırakmayan. bir zafer verdi. Allahtan sakının. korkun ki şükr etmiş olasınız!

O zaman sen Mücahitler, Gökten indirilen 3000 Melekle Allah’ınızın size yardım etmesi yetişemez m?’ diyordun.”Sahabelerden rivatet edildiğine göre, o anda hiç o zamana kadar görülmemiş kuvetli bir fırtına çıktı.hiç kimse bir birini görmüyordu, sonra fırtına azalınca arkasıdan tekrar ikinçi bir fırtına çıktı, ve o fırtınada geçince bu fırtınanın Cebrail (a.s) emrindeki meleklerin Hz. Peygamber efendimize yardıma geldikleriydi.Başları beyaz sarıklı olan meleklerdi, yalnız sarığı sarı olan Cebrail (a.s) dı. meleklerin hepsi atlara binmişti.

Hz. Ali (r.a.) ve Hz. Hamza (r.a.),müş­riklere karşı son derece kahramanca ve cesur bir şekilde hücum ediyorlar ve müş­riklerin bulunduğu yere saldırsalar kesip geçiyorlardı. Hz. Hamza(r.a),da iki elinde iki kılıçla önüne geleni bir hamlede yere se­ri­yordu. Hz. Hamza ile Hz. Ali (r.a.),mekkeli müşriklerin ileri gelenlerinden birçok kişiyi kı­lıç­larıyla öldürdüler.

Müslümanların Büyük Düşmanı Ebu Cehil’in Öldürülmesi

Müslümanların Bedir Savaşı : İslamiyetin en büyük düşmanı olan Ebu Cehil’i öldürmek bir iftihar vesi­lesi olacağından, mücahitlerden her biri onu bulup öldürmek için sabırsızlanıyordular. Hz. Hamza Ebu Cehil zannederek, , müşriklerin reislerinden, Mahzumoğulla­rın­dan Halid b. Velid’in biraderi olan Ebu Kays İbn Velid’i öldürür.ve Hz. Ali de yine Beni Mahzum’dan Abdullah İbni Münzir’i öldürür o arada.

Ebu Cehilin  yüzü, korkunç görünüyordu İnatçı, ısrar eden, dik kafalılık eden. Kibirlilik eden. bir İslam dini  düşmanıydı  yetmiş yaşında ve  Müşrikleri savaşa sürüklüyordu.

Müşriklerden Bedir savaşının son suratte devam ediyordu Müşriklerden bir çok kişinin öldürüldüğünü görünce, Mahzumoğulları Ebu Cehili korumak için yanlarını  sarmışlardı. Ebu Cehil’i ne olursa olsun  koruyamaya kararlıydılar.

Savaş bütün şiddetiyle,ve sertliğiyle devam etmektedir.

O iki genç kardeşler Muaz ve Muavviz

Müslümanların Bedir Savaşı : Afra Hatun’un savaşa katılmış olan  Muaz ve Muavviz yedi oğlundan ikisiydi. Bu iki genç Ebu Cehili savaş alanında arıyorlardı, Ebu Cehili öldürmek için .

Bu iki kardeş savaşırken   Abdurrahman b. Avf’ın (r.a.) görmüşlerdi ona Ebu Cehilin nerde olduğunu sorarken ,Abdurrahman b. Avf’ın (r.a.) o anda gözü, Ebu Cehil’i müşriklerin etrafını çevirdiğini onu korumaya çalıştıklarını gördü  . Soran kardeşlere göstererek, “İşte, aradığınız Ebu Cehil orda!” dedi.

 

O iki genç kardeşler Muaz ve Muavviz, derhal kılıçlarını çekerek, Ebu Cehil’in bulunduğu yöne doğru hucuma geçtiler.

O iki genç kardeşin Ebu Cehil’e ulaşmasından önce, onu başından beri korlayan ve gözetleyip du­ran, ensardan Muaz b. Amr b. Cemuh, o anda bir fırsatını bulup Ebu Ce­hil’in  bir kılıç darbesi indirdi.kılıç darbesi Ebu Cehilin ayağına denk gelmiş ve yaralamıştı. Ebu Cehil’in oğlu İkrime de babasını korumak için kılıcıyla Amr b. Cemuha saldırdı ve Amr b. Cemuhun eli­ni kolunu yaraladı.

Muaz b. Amr b. Cemuh’un eli kolu yaralıydı  iki genç kardeş  Muaz ile Muavviz de o anda Muaz b. Amr b. Cemuha yardımına yetiştiler, Ve Ebu Ce­hil’in  üzerine hücum ederek kı­lıç darbeleriyle yere yatırdılar, Ebu Ce­hil’in  öldürdüklerini zannederek  bırakıp gittiler.

O anda Hz.Muhammed (s.a.v) merak ederek dediki “ Ebu Cehil nerde, ne yapıyor,ona ne oldu göremiyorum? gidip bir bakın” buyurarak, ölüler arasında onun bulunmasını emretti.

Mücahitler Ebu Cehili arayıp bulamadılar.Ebu Cehili kimse görmeyince  Abdullah İbni Mes’ud (r.a), Ebu Cehil’i nerde olduğuna bulmaya gitti. Onu son nefesinde, ölürken  buldu ve Ebu Cehile sordu. “Ebu Cehil sen misin?” dedi. Önünde can çekeşenin Ebu Cehil olduğunu anlayınca o zaman, İbni Mes’ud (r.a), hemen o anda başını gövdesinden keserek ayırdı.

Ebu Cehilin İbni Mes’ud (r.a.), başını alıp Peygamberimiz (s.a.v) önüne  getirdi.

“Ya Resullullah işte, Allah’ın düşmanı olan Ebu Cehil’in başı!” dedi.

Bunun üzerine Peygamberimiz (s.a.v)“Kuluna yardım eden Allaha, dinini üs­tün kılan Allah,  hamdolsun Allahıma!” dedikten sonra, “Bu ümmetin Firavunu, işte buydu!” dedi. Ve Ebu Cehil’in öldürüldükten sonra, müşriklerin ordusundan Müslümanlara kar­şı koyacak savaşacak kimse kalmadı.

 

Müslümanların Bedir Savaşı : Müslümanların Bedir Savaşı İslam dininin en önde gelenlerinde biri olan  müşriklerden Ümeyye b. Halef de, Mek­ke’de acımadan  işkenceye yaptığı Bi­lal-i Habeşi (r.a.) tarafından öldürülünce, Ku­reyş ordusu bozğuna uğradı. Müş­riklerden oluşan ordu dağılınca savaşı birakıp kaçmaya.Müşriklerden Kaçanlar kurtuldular,  Müşriklerden ele geçirilenler de esir alın­dı­lar.

İslam Ordusu Peygamberimizin önderliğinde Bedir savaşını kazanmıştı, Mücahitlerden 14 kişi şehit olmuştu.müşriklerden 70 i öldürülmüştü. Müşriklerden esir olan da çok fazlaydı. ileri gelenlernden hemen hemen hepsi öldürülmüştü

Bedir Savaşı’nda şehit düşenlerin bulundukları kabristan

Be­dir’de Şehit olan mücahitlerin  cenaze namazını  bedirde kıldırdı.

bedirde kazanılan bu zaferi peygamberimiz iki haberci medineye gönderek Medinelilerinde dumasını sağladı.