Mendub Orucu Nedir Ve Niçin Tutulur?

Mendub Orucu Nedir Ve Niçin Tutulur?

Mendub Orucu Nedir Ve Niçin Tutulur? Ve Anlamı nedir: Memdub orucunun  anlamı yapılması uygun olan oruç anlamına gelir. Müslümanların bu günlerde oruç tutmalarını  Hz. Muhammed (s.a.v)  ümmetini  teşvik etmiştir.

Hz. Muhammed (s.a.v) bazen Mendub Oruçunu tutmuştur ve bazende bazen Mendub Oruçunu tutmamıştır. Güzel bir iş sayıldığı için mendub orucunu tutan kişi sevap alır, terkeden kişide ceza görmez.

Bir yıl içinde her ayın 13, 14 ve 15’inci günlerinde tutulan oruçlar menduptur. Bu oruç tutulması uygun günlere eyyâm-ı bîz yani gecenin en aydın olduğu günler denir. Her haftanın Pazartesi ve Perşembe  günleri ve Ramazan ayından sonra  Şevval ayında 6 gün oruç tutmak da menduptur.

Bir ayın içinde bu günlerde tutulan bu oruçların faziletide fazladır,Halbuki Şa’ban ayı içerisinde amellerin Rabbü’l-Alemin’e arz olunduğu bir aydır.

Pazartesi günü oruç tutmak

Hz. Muhammed (s.a.v) haftanın ilk günü olan Pazartesi günü oruç tutmak için o günün hakkında sorulunca, “Hz. Muhammed (s.a.v), pazartesi günü benim doğduğum, dünyaya geldiğim gündür, pazartesi günü Peygamber olarak gönderildiğim gündür, ve pazartesi günü bana Kur’an indirilen gündür” buyurmuştur.

Davut (a.s) orucunu 1 gün oruç tutardı, bir gün tutmazdı  bu şekilde oruç tutmakta menduptur. Davut (a.s) gibi tutulan oruca Savm-ı Davud denir. Mendub Orucu Nedir Ve Niçin Tutulur?

Hz. Muhammed (s.a.v):

“Allah-Teala katında en makbul oruç, kardeşim Dâvud’un tuttuğu oruçtur. Hz. Davut Bir gün yerdi, bir gün orucunu tutardı” Hz. Muhammed (s.a.v)  ümmetini bu şekilde oruç tutmaya teşvik etmiştir.

Şa’ban ayı da, oruç tutmanın feyzinin en çok, en sevablı ve faziletli aylardan biridir. Hz. Muhammed (s.a.v), en fazla oruçu Şa’ban ayında tutmuştur . Sebebi Hz. Muhammed (s.a.v) sorulunca
Hz. Muhammed (s.a.v) şöyle izah etmişlerdir:

“Bu ay, Receb ile Ramazan ayı arasında insanların kendisinden gafil  yani İnsanlar meşhur olanlarla Receb ile Ramazan ayı ile  ilgilenirken, asıl faziletli olanlar elden kaçırdıkları bir aydır. Halbuki Şa’ban ayı içerisinde amellerin Rabbü’l-Alemin’e arz olunduğu bir aydır. bunun için, ben, amelimin, oruçlu olduğum halde Allah’a arz olunmasını dilerim.”