Kadir Gecesi hangi gecededir?

Kadir Gecesi hangi gecededir?

Kadir Gecesi hangi gecededir? Kadir gecesi ramazan ayında hangi gecede olduğu kesin olarak bilinmiyor, İslam dini alimlerince genelde  ramazan ayının yirmi yedinci gecesinde olduğu tamin edilmiştir. Hz. Muhammed (s.a.v) Kadir gecesinin  kesinlikle hangi gece olduğunu bildirmemiş, ancak şöyle buyurmuştur:

“Ey Müslümanlar siz Kadir Gecesi’ni ramazan ayının son on günü içerisindeki tek rakamlı olan gecelerde arayınız.” (Buhârî, Leyletü’l-Kadir, 3; Müslim, Sıyam, 216)

Kadir gecesi ne zaman olduğunu öğrenmek için tıklayın

Kadir Gecesi’nin ne zaman olduğu ve vakti zamanı takvime bağlı değildir, Kadir Gecesi gizlidir.Kur’an-ı Kerimin ilk ayetleri ramazan ayının yirmi yedisinde indirildi, Kur’an-ı Kerimin ilk ayetlerinin  geldiği geceden sonra gelen Kadir Gecelerinin de ramazan ayının  yirmi yedisinci gecesi olma zorunluluğu yoktur. Çünkü nceki günlerde veya sonraki günlerde Kadir gecesi olabilir. Örnek olarak, geçen yıl ramazan ayının on dokuzunda olan Kadir Gecesi bu yıl yirmi beşinde olabilir. Allah-u Teala , Kadir Gecesi’nin yerini, hikmeti gereği ramazan ayı içinde değiştirmektedir. Kadir Gecesi hangi gecededir?

Kandil geceleri ne zaman kutlanmaya başlandı? öğrenmek için tıklayın

Bazı dini öneme sahip günlerin ve zamanlarının gizli olması kıymeti içindir.

– Müslümanların içerisinde veli olan kişiler gizlidir. Bu nedenle herkesi veli bilmek gerekir.
– Cuma günü içerisinde  saat-i icabe dediğimiz bir vakit var. Bu saat-i icabede yapılacak dualar kabul olur. Bu saat-i icabenin gizli olmasının cuma gününün  her anını bu vaktin değerine yükseltir.
– Ömürde ecel ölüm gizlidir. Çünkü her an “ölebiliriz” endişesiyle zamanımızı geçirir, bu nedenle günahlardan uzak dururuz.
– Tüm varlıkların ve kainatın ömründe kıyamet gizlidir.
– Kadir Geceside  ramazan ayı  içerisinde gizlidir. Çünkü her ramazan gecesi kadir gecesi derecesinde bilinsin ve ihya edilsin.

Ve bütün bunlarla birlikte, Hz. Muhammed (s.a.v) bazı işaretlerde bulunmuşlardır.

“Ey Müslümanlar siz Kadir Gecesi’ni ramazan ayının son on günü içerisindeki tek rakamlı olan gecelerde arayınız.”

diyerek ümmetini biraz olsun aydınlatmıştır. Hz. Muhammed (s.a.v) Kadir Gecesini açık açık söylemiş olsaydı, o zaman Allah-u Tealanın  hikmetine zıt olurdu.

Kadir gecesi denilmesinin sebepleri için tıklayın

Müslümanlar için, Kabe-i Muazzama en mübarek ve kutsal mekandır. Çünkü Allah-u Teala  Kabe-i Muazzama, bütün Müslümanlara kıble olarak tayin etmiştir. Ramazan-ı Şerif ayı da Müslümanlar için mübarek bir aydır. Ramazan ayında, hak ile batılı birbirinden ayıran ve İnsanlığın rehberi olan Kur’an-ı Kerim Ramazan ayında indirilmiştir.

“O sayılı günler Ramazan ayıdır ki, Kur’an Ramazan ayında indirilmiştir. Kur’an insanlara yol gösterici rehber ve mahz-ı hidayettir. Öyle ise içinizden kim Ramazan ayına erişirse, orucunu tutsun.” (Bakara, 2/185)

ayet-i kerimesi ile sabittir.