İslam’da Evlilik ve Cinsel Hayat

İslam’da Evlilik ve Cinsel Hayat

Allah, İslam’da Evlilik ve Cinsel Hayat için İnsanları yarattığında Hz. Ademi yaratmış ve ademdende sonra Hz.Havayı yaratmış. Dünyaya göndrildiklerinde kadın ve erkeğin cinsel birleşme arzularıda ve insanların çogalması için gerekli olan duygudur. İslam’da Evlilik ve Cinsel Hayat gereksinimlerini ortaya koymuştur.

Bu nedenle kadınla erkeğin cinsel işkide bulunmasıdır. İslam dini, müslümanları evlenmeye teşvik etmiştir. Evlilik sayesinde cinsel  arzu ve istekleri tatmin edilir, iffet ve namus korunur, neslin devamı mümkün olur.

İslam’a göre cinsel ilişkinin de bir takım adabı vardır. Bunlar; birleşmeden önce euzü-besmele çekmek; örtü altında olmak; kıbleye karşı olmamak; aybaşı halinde yapmamak,  (anal ilişkiden) sakınmak, kadına yumuşak davranmak; o da ihtiyacını giderinceye kadar terk etmemek; ikinci defa ilişkide bulunacaksa eteğini yıkamak; gecenin başlangıcında ilişkide bulunacaksa uyumadan önce yıkanmak, hiç değilse abdest alıp öyle uyumak; sevgi ve ilgiyi artırıcı hareketlerde bulunmak.

Allah, buyuruyor:

“Kadınlarınız sizin için bir ( tarladır ) bu böyle çevrilmiş olsa bile bence doğru olan çoluk çocuk sahibi olmak içindir. Eşinizle (Tarlanıza) çevrilmiş.ama nasıl dilerseniz o şekilde davranın (öyle varın). Kendiniz için önceden (uygun davranışlarla) hazırlık yapın. Allah’tan korkun, biliniz ki siz O’na kavuşacaksınız. müminleri müjdele!” (Bakara Suresi, 223)

Allah, buyuruyor:

“Sana kadınların adet dönemini sorarlar. De ki: O, bir rahatsız olma durumudur. Bu nedenle adet döneminde olan kadınlardan uzak durun. adet dönemi bitinceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri vakit, Allah’ın size emrettiği yerden onlara yaklaşın. Şunu iyi bilin ki, Allah, tövbe edenleri de sever, temizlenenleri de sever.” (Bakara Suresi, 222.)

Peygamber Efendimiz buyuruyor ki:

“Eşlerine arka yoldan yaklaşan kimse çok kötü lanetlenmiştir,lanete uğramıştır. Erkeğe veya veya kadına arka yoldan yaklaşan kimseye Allah,ın acıması, bağışlaması, yardım merhamet etmez”

Not: Konu ile ilgili geniş açıklamaları Türk Diyanet Vakfı İslami Araştırmalar Merkezi tarafından basılan 2 ciltlik “İlmihal” isimli eserden okuyabilirsiniz.