İğne yaptırmak veya iğne ile kan vermek Orucu bozar mı?

İğne yaptırmak veya iğne ile kan vermek Orucu bozar mı?

İslam dininde genel kuralı ve kesin hüküm olarak:

hastanın veya bie kimsenin vücuduna direnç sağlamak için veya iyileşmesi için bir gıdayı veya ilacı vucudun her hangi bir yerine iğne veya serum yoluyla deri altına enjekte etmek orucu bozar.

İğne yaptırmak Orucu bozar mı?

İğne yaptıran kimsenin vücuduna bir sıvı ilave edilecekse orucu bozar.

İğneyi Vucudun her hangi bir yerine batırmakla oruç bozulmaz; İğnenin ilaç veya benzeri bir sıvıyı İğne yapılan kimsenin deri altına ilaç veya benzeri bir sıvıyı akıtması ile oruç bozulur.
Bu duruma maruz kalan kişinin iğne ile deri altına ilaç verildiyse o zaman o günün orucu tekrar kaza edilir. İğne yaptırmak veya iğne ile kan vermek Orucu bozar mı?

Kan vermek Orucu bozar mı?

Kan veren kişi şırınga ile vucudun her hangi bir yerinden kan verirse bu durumda oruç bozulmaz.

Bir kişinin Ağrısını kesmek için veya kişinin zorunlu olması gereken bir tedavi maksadıyla yapılan enjeksiyon veya deri altına iğne ile ilaç vermek , İmam Azam Ebu Hanifeye göre orucu bozar. Fakat, İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed ve diğer mezhep imamlarına göre bozmaz. İğne yaptırmak veya iğne ile kan vermek Orucu bozar mı?