Hz. Ebubekir’in Hayatı ve Halifelik Dönemi

Hz. Ebubekir'in Hayatı ve Halifelik Dönemi
Hz. Ebubekir’in Hayatı ve Halifelik Dönemi

Hz. Ebubekir’in Hayatı ve Halifelik Dönemi

Peygamber Efendinizin en yakın arkadaşı ve dostu olan Hz. Ebu Bekir (r.a.), aynı anda Peygamber Efendinizin kayınpederi idi, İslam dinini hiç teredüt etmeden kabul eden ilk erkektir, ve Müslümanların ilk halifesidir. Hz. Muhammed’in (sav) İslam’ı tebliğ ettiğinde tereddütsüz Müslüman olan Hz. Ebu Bekir (r.a.) için Peygamber Efendimiz (sav) “Bütün insanların imanı bir Terazi  konsa, Ebu Bekir’in imanı onun yanına konsa, onun imanı ağır basardı.” demiştir. Hz. Ebubekir’in Hayatı ve Halifelik Dönemi boyunca İslamdinine hizmet etmiştir

İşte Cennetle müjdelenen 10 sahabiden biri olan Hz. Ebu Bekir’in  hayat hikayesi…

Hz. Ebu Bekir (r.a.), 571’de Fil yılından iki sene birkaç ay sonra Mekke’de dünyaya gelmiştir, güzel huylu Ahlak kurallarına bağlı  Dürüst, temiz, Örnek insandı.  Cahiliye döneminde çok yaygın bir adet olan İçki içmek  o hiç içmemiştir. O dönemde Mekke’nin ileri gelenlerinden olup Arapların soyundan olup(nesep)Teym oğulları kabilesinden olan Ebu Bekir’in nesebi Mürre b. Kâ’b’da Resulullah’la birleşir. ve ahbar ilimlerinde yani bilgin, din büyükleri ve güzel eserleri olan. din terimi olarak da tevrat’ı ve hükümlerini iyi bilen  biriydi

İslam’dan önce de saygın kişiliğe sahip olan Hz. Ebu Bekir (r.a.) , dürüst, kişiliğe, putlara tapmayan ve evinde put bulundurmayan “hanif” bir tacirdi. Ayrıca, henüz gençlik yıllarında canından çok sevdiği, cananı ve geleceğin peygamberi Hz. Muhammed’in (sav) arkadaşıydı ve ölümüne kadar Hz. Peygamber’in yanından hiç ayrılmadı. Bütün servetini, kazancını İslam için harcamış, kendisi sade bir şekilde yaşamıştır.

Teym oğulları kabilesinden olan Ebu Bekir’in nesebi Mürre b. Kâ’b’da Resulullah’la birleşir.
Teymoğulları kabilesi Mekke’de önemli bir yere sahipti. Ticaretle uğraşırlar, toplumsal temasları ve geniş kültürlülükleri ile tanınırlardı. Hz. Ebu Bekir’in babası Mekke eşrafındandı. Hz. Ebu Bekir (r.a.), Mekke’de “eşnak” diye bilinen kan diyeti ve kefalet ödenmesi işlerinin yürütülmesiyle görevliydi.

Bedir savaşına kadar müşrik kalan oğlu Abdurrahman dışında bütün ailesi Müslüman olmuştur. Hz. Ebu Bekir’in Hz. Muhammed’den (sav) bir veya üç yaş küçük olduğu zikredilmiştir.

Hz. Muhammed (sav) iman eden Hz. Ebu Bekir (r.a.) İslama  yakınlarını ve arkadaşlarını davet etmeye başlamış, Osman b. Affan, Zübeyr b. Avvam, Abdurrahman b. Avf, Sa’d b. Ebi Vakkas ve Talha b. Ubeydullah gibi İslam’ın yücelmesinde büyük emekleri olan ilk Müslümanların bir çoğu İslam’ı onun davetiyle kabul etmişlerdir.

Hz. Ebu Bekir’in Hz. Muhammed (s.a.v.) İle Olan Arkadaşlığı

Hz. Ebu Bekir İslam’ı Benimsemesi

Hz. Peygamber Efendimiz ve Hz. Ebu Bekir ‘in Hicreti

HİLAFETİ VE İDARECİLİĞİ

YALANCI PEYGAMBERLERLE MÜCADELESİ

HZ. EBU BEKİR’İN KUR’AN-I KERİM’İN TOPLANMASI, “MUSHAF”IN MEYDANA GELMESİNİ SAĞLAMASI.

HZ. EBU BEKİR’İN VEFATI