Hz. Ebu Bekir’i Hz.Muhammed (s.a.v) İslam Dinine davet edişi

Hz. Ebu Bekir’i Hz.Muhammed (s.a.v) İslam Dinine davet edişi

Hz.Muhammed (s.a.v), henüz açıktan davete başlamamıştı.

Hz. Muhammed (s.a.v)’in davası bu İslam Dininin  Ku­reyşliler arasında konuşulmaya ve tartışılmaya başlamıştı,  ileri gelenleri tarafından duyul­muştu.Hz. Ebu Bekir’i Hz.Muhammed (s.a.v) İslam Dinine davet edişi kureyşlileri telaşa neden olmuştu.

Hz. Ebu Bekir, Yemen tarafına yaptığı bir yolculuktan dön­müştü. Baş­ta Ebu Cehil olmak üzere  ba­zı Ku­reyş ileri gelenleri, kendisine “hoş geldin” demek için ve yolcululugunun nasıl geçtiğini sormak için evine vardılar. Hz. Ebu Bekir, “Ben Mekke’de yokken neler olup bitti? Önemli bir haber var mı?” diye sordu.

Onlar, “Ey Ebu Bekir!” dediler. “Büyük bir sorun var! Ebu Ta­lib’in yetimi Mu­hammed, peygamberlik iddiasına kalkıştı! Biz de senin Yemen’den dönüşüne kadar beklemeyi uygun bulduk. Artık sen o dostuna git, ne edeceksen et onu vaz geçir bu fikirlerinden dediler!”

Hz. Ebu Bekir, derhal Resulu Ekremin evine vardı; “Ya Ebe’l-Kasım! Pey­gam­berlik iddiasında bulunduğun, kavminden ayrıldığın ve atalarının di­nini kötüleyip inkar ettiğin doğru mu, bilmediğimiz yeni bir dine inanıyormuşsun?” diye sor­du.

Resul-ü Ekrem Efendimiz, küçük yaşlarından beri beraber oldukları Hz. Ebu Bekir’in bu sözlerine önce gülümsedi, sonra da, “Ya Ebu Bekir! Ben sa­na ve bütün insanlara gönderilmiş Allah Resulüyüm! İnsanları tek bir olan Al­lah’a davet ediyorum! Sen de şe­hadet getir!” dedi.

Hz. Ebu Bekir’in Hz.Resulullahi yürekten  cok sevdigi ve inandığı birisiydi. Bu sözleri söyleyen Peygamberimiz (s.a.v)i, küçük yaşından beri çok iyi tanıyan Hz. Ebu Bekir,Peygamberimiz (s.a.v)i candan seven sayan, ve o zamana kadar mübarek dudaklarından hilaf-ı hakikat tek bir söz işitmeyen Hz.Muham­med (s.a.v)den duyuyordu. Hz. Ebu Bekir hiç bir şekilde tereddüt etmeden derhal, اَشْهَدُ اَنْ لَٓااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِdiyerek Müslüman oldu.

İslam’a davet karşısında en ufak bir şüpheye yer vermeden ve tereddüt etmeden ,Hz. Ebu Bekir hemen İslam dinini kabul etmesi,Hz.Muhammed (s.a.v)i onun için bir erdem sayarak şöyle buyurmuş­tur:

“Ebu Bekir’den başka,İslam dinine davet ettiğim herkes bir duraklar ve kararsızlık,  şaşkınlık geçirirdi. Fakat Ebu Bekir, kendisine İslam’ı anlattığım zaman ne du­rakladı ve ne de tereddüt etti!”

Hz.Muhammed (s.a.v), bu itibarlı dostunun Müslüman olması fazlasıyla sevindirdi. Hz. Aişe (r.a) validemizden gelen bu husustaki rivayet şöyle:

“Hz.Muhammed (s.a.v)i, iki dağ arasında, Hz. Ebu Bekir’in İslam dinine geçmesinden daha çok sevindiren bir başka olay olmamıştır.” dedi