Hz. Ebu Bekir (r.a.) önceden gördüğü rüyasının geçekleşmesi

Hz. Ebu Bekir (r.a.) önceden gördüğü rüyasının geçekleşmesi

 

Hz. Ebu Bekir (r.a.)’ın bir gece  daha önceden gördüğü bu rüyasının da böy­lece gerçekleşeceğini anlamıştı : Rüyasında bir ayın gökten Mekke’ye doğru geldiğini, sonra bölünerek Mekkedeki evlere dağıldığını, sonra da parçalanan  ayın Mekkedeki evlerden tekrar toplanıp kendi evine girdiğini görmüştü.Hz. Ebu Bekir (r.a.) önceden gördüğü rüyasının geçekleşmesi için şartlar oluşmaya başlamıştı.

Bu rüyasını o zaman Hiristiyan ve yahudilerden bazı ilim sahibi alimlere anlatmıştı. Onlar, yakında gelmesi beklenen o önder kişinin, peygamberin çok yakında Mekke’den çıkacağını, kendisinin de ona uyacağını  O Dine mensup mutlu insanların arasında ve yanlarında yer alacağını söylemişlerdi.

Hz. Ebu Bekir (r.a.) İslam dinini kabul etmesi, Ku­reyş arasında bu olayın ortalıkta uyandırdığı, yol açtığı olumlu ya da olumsuz tepkiye neden oldu. Çünkü Hz. Ebu Bekir (r.a.), Ku­reyş içinde itibarlı, sağlam, güvenilir, sözünde sadık biri idi. Sevimliliği ve yumuşak huyluluğu da onu kavmine sevdirmişti.

 

Hz. Ebu Bekir, İslam dinine geçen özgür ekreklerin ilki oldu

Hz. Ebu Bekir, İslam dinine geçen özgür ekreklerin ilki olduğundan müslümanları  temsil ediyordu. Onun Müslüman olmasıyla,İslam dinine geçenlerin sayısı biraz daha artarak çoğaldı, İslam dininin önü biraz daha açıldı . Hz. Ebu Beki sayesinde Müslüman olan Hz. Bilal-i Habeşi ile iman ve İslam nimetine erişen ve her biri adeta bir sınıfın temsilcisi durumunda bulunan ilk Müslümanlar şun­lar oldu:

Kadınlardan, Hz. Hatice,

Çocuklardan Hz. Ali,

Hür erkeklerden Hz. Ebu Bekir,

Azatlı kölelerden Hz. Zeyd b. Harise,

Kölelerden Hz. Bilal-i Habeşi (r.a)