Fitre ( Fıtır Sadakası) Nedir? Niçin Verilir?

fitre demek “insan ve dini İslam olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup Ramazan bayramına ulaşmanın bir şükrüdür ”, Fıtır ne demektir sözlükte “Ramazan Orucunu açmak ” anlamına gelir. Fitre ( Fıtır Sadakası) Nedir? Niçin Verilir?

Buna “Ramazan ayı içinde verilen fitreye Fıtır sadakası” denir ki, Fıtır sadakası, yani verilen bu sadaka sevap için verilir ve yaratılış atıyyesi (İhsan, lütuf, muhtaç olanlara yapılan bağış) demektir.

Dini bir terim olarak şöyle tanımlanır : Ramazan ayına yetişen ve Ramazan orucunu tutan, Ramazan Bayramı’na yetişen kişi temel ihtiyaçlarının dışında belli bir miktar mala veya paraya sahip olan Müslümanların kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için dinimizce yerine getirmekle yükümlü olan kişinin mali olarak yapılan bir ibadettir. Fitre ( Fıtır Sadakası) Nedir? Niçin Verilir?

Fıtır sadakası ne zaman meşru kılınmıştır ?

Ramazan ayında orucun farz kılındığı zaman hicretin 2. yılı Şaban ayındadır, zekattan önce dinin, yani yasanın veya kamu vicdanının doğru bulduğu için meşru kılınmıştır.

Bu Müslümanlar arasında bir yardımlaşma olup, tutulan orucun kabulü için, ölüm anında sıkıntılardan ve kabir ve Cehennem azabından kurtuluş için bir vesiledir. Müslüman olan yoksulların ihtiyaçlarını gidermek, ve yoksul olan Müslümanların bayram sevincine katılmaları için bir yardımdır.

Fitre bir çok hadislerde vardır . Ve ilgili hadisler aynı zamanda fitrenin nasıl uygulanacak olması ve fitrenin şartlarını da belirler.