Evlilik ile ilgili bulunan ayetler Kuranda

Evlilik ile ilgili bulunan ayetler Kuranda Bakara Suresi/  221

Evlilik ile ilgili bulunan ayetler Kuranda Bakara Suresi/  221 kadınlar için indirilen ayet : Allaha ortak koşan (Müşrik) kadınları,islam dinine geçinceye kadar  evlenmeyin nikahınıza almayın;İslam dinini kabul eden bir cariye, ( özgürlükten yoksun edilerek alınıp satılan, ve her konuda efendilerinin isteklerine uymak zorunda olan genç kadın),  -müşrik kadın hoşunuza gitse de- Müslüman olan bir cariye müşrik bir kadından daha hayırlıdır. Evlilik ile ilgili Kuranda bulunan ayetler debelirtiği gibi hiristiyan,yahudu v.s islam dini haricinde hanımla nıkah kıyılmaz..
Evlilik ile ilgili bulunan ayetler Kuranda .Erkekler için indirilen ayetin devamı:Allaha ortak koşan (Müşrik) erkekleri islam dinine geçinceye kadar  evlenmeyin nikahınıza almayın ; İslam dinini kabul eden bir köle, (özgürlükten yoksun edilerek, alınıp satılan ve her konuda efendilerinin isteklerine uymak zorunda olan erkek),-müşrik erkek hoşunuza gitse de- Müslüman olan erkekten daha hayırlıdır. Onlar, ateşe çağırırlar, Allah ise kendi izniyle cennete ve mağfirete çağırır. O, insanlara ayetlerini açıklar. Umulur ki öğüt alıp-düşünürler.

Evlilik ile ilgili bulunan ayetler Kuranda Bakara suresi/230

Evlilik ile ilgili bulunan ayetler Kuranda : Erkek eşini boşamiş tekrar aynı kadınla evlenmiş, bu defa tekrar eşinden ikinci defa  boşanırsa, bundan sonra artık başka bir erkekle evleninceye kadar ona helâl olmaz. Eğer ikinci erkekte da onu boşarsa, Allah’ın emirlerini ve sınırlarını sağlam tutacaklarını umut ettikleri takdirde ilk eşiyle evlene bilirler.

Bakara suresi/230 tam açıklaması : kadın  evlenmiş eşinden boşanmiş tekrar aynı erkekle evlenmiş,ve tekrar boşanmiş, ve bu kadın bu sefer başka erkekle evlenir, ve bu erkektende boşanır. Bu kadın ilk evlendiği erkekle tekrar evlenmesinin günahı yoktur. İşte bunlar, Allah’ın emirlerinin  hudududur. Bunları, bilen bir kavim için açıklıyor.

 

Evlilik ile ilgili bulunan ayetler Kuranda Bakara suresi/232

Evlilik ile ilgili bulunan ayetler Kuranda Bakara suresi/232 : Evli olduğun Kadınla boşandığınızda, iddet yani bekleme sürelerini de dolmuşsa,birbirleriyle bilinen islami şartlara göre anlaştıkları zaman tekrar yeniden evlenmek isterselerse, tekrar bir kez boşanmış eşiyle nikahlamalarına engel çıkarmayın.Yani , içinizde Allah’a iman eden ve ahiret gününe inananlara verilen bir nasihattır. Bu, sizin için daha hayırlı dır. Allah her şeyi bilir,siz bilmezsiniz.