Cuma Gününde Cuma Namazının Kılınmasının Nedeni

Cuma Gününde Cuma Namazının Kılınmasının Nedeni

Abdullah bin Abbas(r.a) Cum’a süresi dokuzuncu ayet-i kerimenin manasinı şöyle beyan eder.

,,Ey Allah’ü  tealanın birliğini ikrar ve tasdik eden  Müminler! Cuma günü ezanla namaza çağrıldığınızda,  Cuma Namazına gidiniz, Ezandan sonra alış verişi terk edin. Eğer bilirseniz, Cuma namazı sizin için ticaretten hayırlıdır,,. Bu ayeti kerimenin geliş sebebi şöyledir: Yahudiler. üç şeyle Müslümanlara övünürlerdi.

Yahudiler. üç şeyle Müslümanlara övünürlerdi.

1 — «Biz Allahü tealanın evliyası ve ahbabıyız» kelamı  gereğince  biz Allah’ü  tealanın dostu ve velisiyiz. Siz ise değilsiniz.

2 — Bizim kitabımız vardır, sizin kitabınız yoktur

3 — Bizim Cumartesi günümüz vardır, sizin Cumartesi gibi ta’zim edecek gününüz yoktur derlerdi. Allah’u  teala Cum’a süresi altıncı ayetiyle onların sözlerini ret ve kendilerini yalanlayıp, Hz. Peygamberimiz Muhammed (s.a.v)’e » hitaben «Ya Muhammed, Yahudilere. Eğer siz kendinize, diğer ümmetlerden ayrı ve Allahü teala’nın dostlarıyız diyorsanız ve bu sözünüzde doğru iseniz, ölümü temenni edin, isteyin zira Allahü teala’ya kavuşmak ölümle olur de» buyurdu. Sonra da «Onlar, öncelik verdikleri küfür ve isyan- sebebiyle ölümü temenni  etmezler. Allahu teala zalimlerin halini bilir ve ona göre cezalarını verir,, buyurdu. Cuma Gününde Cuma Namazının Kılınmasının Nedeni.

Cuma günü ezanla namaza çağrıldığınızda, Cuma namazına gidiniz.

Allahü teala, Yahudilerin, siz ümmi’siniz. kitabınız yoktur, sözlerini  ret ve yalanlamak için de Cuma süresi ikinci ayeti kerimesinde  << Allahü teala ümmiler içerisine onlardan bir peygamber gönderdi>> buyuruyor. Yahudileri aşağılamak ve kötülemek için de « Tavratı yalnız dinleyip  de, ona göre is yapmayanlar, ilim kitaplarını taşıyan merkep gibidirler, buyurdu Yahudilerin, bizim Cumartesi günümüz vardır, sizin yoktur sözlerini ret ve yalanlamak için de, bir sonraki  ayeti kerimeyi  indirip “ Ey Allah’ü teala’ nın birliğini ikrar ve tasdik eden Müminler! Cuma günü ezanla namaza çağrıldığınızda, Cuma namazına gidiniz. Ezandan sonra alış verişi terk edin. Eğer bilirseniz Cuma namazı sizin için ticaretten hayırlıdır buyurdu. On birinci ayeti kerimesinde: «Onlar ticaret görseler ve ye ticaret kervanının geldiğini duyuran davulun sesini duysalar,seni hutbede ayakta bırakıp dağılırlar. Onlara de ki, Allahü teala katındaki sevabı, sizin için ticaret ve davul sesinden hayırlıdır Allahü Teala rızk verenlerin hayırlısıdır,, buyurdu. Cuma Gününde Cuma Namazının Kılınmasının Nedeni.

Ticaret kervanı  Medine’ye geldiğinde

Ticaret kervanı  Medine’ye geldiğinde. Medineliler davul çalarak ve el vurarak kervanı karşılarlar ve mescitten çıkarlardı. Bir gün kervan gelip, mescitte erkeklerden on iki, kadınlardan bir kişi kaldı. Diğerleri cıktı. Yine bir başka kafile gelip, erkeklerden on iki kadınlardan bir kişi kaldı. Sonra mescıd-i saadette, selamdan önce, Duhye-i Kelebi ticareti Şam’dan geldi. Kervan ise, gayet yüklü idi Kıtlık senesi olduğundan’ geldiğin: duyurmak ve haber vermek icin. Eski adetleri üzere Medinelilere müjde davulu çalarak ve alkışlayarak onu karşıladılar. Bu da Cuma gününe tesadüf etmişti. Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) ise, Minberde ayakta Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem)a hutbe okuyordu.

Bakın bakalım, içeride kaç kişi kalmıştır

Bu durumda içeridekiler, kafileyi karşılamak için çıktıklarında, Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) Camide  bulunanlara: «Bakın bakalım, içeride kaç kişi kalmıştır buyurdu. 12 erkek, bir de kadın var dediklerinde:  Bu on iki erkek ve bir kadın mescitte bulunmasalardı, onların üzerine nişanlı taşlar gönderilirdi  buyurdu. Bunun üzerine Allahü teala «Onlar ticaret veya davul sesi duysalar seni hutbede bırakıp dağılırlar, ayet-i kerimesini gönderdi . Allahü Teala katında olan sevabın lehv’den, yani davul çalmaktan ve Şam’dan getirilen ticaretten hayırlı olduğunu ve zatının rızk verenlerin en hayırlısı olduğunu bildirdi. Hz Ebubekir ve  Hz. Ömer (r.a) bu on iki kişi arasında idiler.