Arafat Adı Nerden Geliyor Ve Ne Zaman Arafat Adı Verildi

Arafat Adı Nerden Geliyor Ve Ne Zaman Arafat Adı Verildi

Adem aleyhisselam ve Hava Anamız

Dahhak (r.a) şöyle bildirir ki:  Adem aleyhisselam ve Hava Anamız Cennetten kovulunca, Adem aleyhisselam yer Yüzünde Hindistana [Serendip adasına], Hava ise Ciddeye indirilmişlerdi, Bu yüzden birbirlerini aramakta, istemekte idiler. Arife günü Arafat’da buluşup, birbirlerini tanıdıklarından o güne tanımak manasına Arefe ve buluştukları yere de Arafat denmiştir.

 

İbrahim aleyhisselam ve İsmial aleyhisselamı

Arafat’a Arafat denmesinin sebebi, Hacer, İsmail (a.s)’ı Sara’nın yanından çıkarmıştı. İbrahim aleyhisselam, orada yoktu. Geldiğinde İsmail aleyhisselami göremeyip sordu. Sare, Hacer’in İsmail aleyhisselamı alıp gittiğini söyleyince, İbrahim aleyhisselam, ismal aleyhisselamı aramaya çıktı. İsmail aleyhisselamı Hacer ile beraber Arafat’ta bulup, bilmesiyle oraya Arafat dendi. Arafat Adı Nerden Geliyor Ve Ne Zaman Arafat Adı Verildi.

Peygamber efendimiz (s.a.v) buyurdu: «İbrahim aleyhisselam, İsmail aleyhisselam görmek için, bir sabah Filistinden kalkıp gideceği zaman, Sare hanımlık gayretinden ötürü, dönüşüne kadar, binek hayvanından inmemek üzere İbrahim aleyhisselama yemin ettirmişti. İbrahim aleyhisselam, İsmail’i görüp, dönmesinden sonra Sare bir yıl İbrahim aleyhisselamı alıkoymuş, gidip İsmail’i görmesine engel olmuştu. Bir yıl sonra İbrahim aleyhisselam ” Sara’den izin alarak çıkıp gitti. Mekke dağlarına ulaştı. Gecenin üçte ikisi geçtikten sonra, Arafat dağının eteği yakınında, Allah’ü tealadan izin gelinceye kadar gece vakti yürür ve yol arardı. Sabah olunca oraları bildiği için. Allah’ü teala o yere Arafat adını verdi. Bu’ anda İbrahim aleyhisselam: «Ya Rab’bi, beytinin bulunduğu yeri en sevgili kıl. En uzak yerlerden, güç şartlar altında ona ulaşmak arzusu Müslümanların kalplerini doldursun.»

 

Allah’u teala Cebrail (as)mı, İbrahim (as) gönderir.

Allah’u teala Cebrail (as)mı, İbrahim (as) gönderip, onunla beraber hac yaptı. Arafat’a gelince İbrahim (as), Cebrail (a.s)’a : « Bildim, bildim» dedi . Zira İbrahim (as)bundan önce bir kere daha Arafat’a gelmiş idi. Bunun için Arafat denmiştir » buyurduğu bildirilmiştir.
Cebrail (a.s), İbrahim (as)’a gelip Mekke’nin etrafını gösterip, ya İbrahim buranın adı şöyledir, şuranın adı böyledir, dediğinde İbrahim (as) « Bildim, bildim ya Cebrail» demesinden dir.
İbrahim (as) insanları Hacca çağırdığında, insanlar telbiye ile cevap verdiler. Onlardan gelenler. geldiği zaman, Allah’u teala İbrahim (as)’a Arafat’a çıkmalarını emreyledi Ona Arafat’ı tarif eyledi.

 

İbrahim (as ) Arafat yolunda

O nun üzerine  İbrahim (as ) Arafat yolunda bir ağaca rastladığında, Cemre-i Akabe’de, üçüncü cemrenin bulunduğu yerde şeytan karşısırıa çıkınca yedi ufak taş yerden alarak Şeytan’, taşladı. Her taşla beraber tekbir getirdiğinde Allahü ekber dediğinde), Şeytan, birinci cemre yerine kaçtı. Orada da onu taşlayıp tekbir getiırdiğinde,Şeytan dayanamiyacağını anlayıp kaçtı. İbrahim aleyhisselam gidip, Zülmecaz adındaki yere vardı Oraya bakıp, tanımayıp geçince oraya Zülmecaz dendi Sonra Arafat’a gidip durdu. Önceden kendisine anlatılan şekilde Arafat’a bakınca onu bildi ve bildim demesiyle, Arafat adı verildi. Akşam olunca, Müzdelife’ye indi. Müzdelife’ye cem’ denmesi,Akşam Namazı ile yatsı Namazı bir arada kılınması sebebiyledir .