Abdestli iken yellenme oluyor hissi veriyor abdestim bozuldu mu ?

Abdestli iken yellenme oluyor hissi veriyor abdestim bozuldu mu ?

Abdestli iken yellenme oluyor hissi veriyor abdestim bozuldu mu ? Abdestli iken yellenme oluyor hissi veriyor abdestim bozuldu mu gibi vesvese geliyor ne yapmalıyım? Bu rahatsızlığınız vesvese ile ilgilidir.
Şeytan Müslümanları ibadet etmelerinden uzaklaştırmak için, namaz kılarken veya Kur-anı kerim okurken insan da “yellendim ve abdestim bozuldu hissi uyandırarak abdest bozuldu mu, bozulmadı mı şüphesinde kalır ve abdestim bozuldu” deyip, abdestini tekrar almaya başlar, oysa abdesti bu durumda olan kişinin bozulmamıştır.
Bu duruma yani vesveseye mani olmak için hadiste şöyle buyrulmuştur:

“Sesini veya kokusunu almadığınız şeylerden dolayı abdest almayınız
(“Sesini veya kokusunu yani yellenmenin sesini duymadığınız veya kokusunu almadığınız takdirde, abdest almayınız.”)
Müslim, Hayz, 99 (362); bk. Buhari, Vudû, 4, 36)
Abdestli iken yellenme oluyor hissi veriyor abdestim bozuldu mu ? İnsanın Burnun kokuyu hissetmesi veya kulağın o sesi duymasından maksat, eğer bunlardan biri olmuşsa abdestin bozulduğunun kesin olarak bilmesi gerekir.
Yoksa yellendiğinin sesini duymadığı veya yellendiğinin kokusunu hissetmediği halde yinede yellendiğini bilen ve emin olan kimsenin abdesti bozulur. Çünkü her yellenmede mutlaka koku olacak ya da ses çıkacak diye bir şart yoktur… Eğer kişi kesin olarak yellendiğini bildiği halde, “ve yellendiği halde sesini ve kokusunu almadım diye” , tekrar abdest almaması da çok tehlikelidir.
Şeytanın görevi insanları ibadetten, hayr yapmaktan ve ibadet etmesini engellemek, bilhasa müslümanları namazdan alı koymaktır. Şeytan kendisi nasıl namaz kılmaktan ve Allah-u Teala ya secde etmekten mahrum kaldığı gibi, insanları da namaz kılmaktan ve Allah-u Teala ya secde etmekten mahrum birakmaktır, ve ibadetlerininden mahrum etmek ve bu nimetlerden uzak kalmalarını sağlamaktır.
Hz. Muhammed (s.a.v) Efendimizde İblis’in bu hedefini açığa çıkarmıştır.

Dikkat

Bazen insanın karından gelen gugardama sesleri veya iç organlarından gelen seslerde olabilir, eğer iç organlardan gelen ses ise bu abdesti bozmaz.
Ve giydiğimiz giysilerden de bazen hareket ettiğimiz zaman sesler gelir buna da dikkat edilmesi lazım.
Bu şüpheler kesilmez ise ve yellenme çok sık meydana geliyorsa bu sorunlardan kurtulmak için bir Gastoroloji dokturuna giderek bu sorunuza çüzüm bulabilirsiniz.