Pey­gam­be­ri­mizin eşleri Hz. Cüveyriye

Pey­gam­be­ri­mizin eşleri Hz. Cüveyriye ile evlenmesi

Pey­gam­be­ri­mizin eşleri Hz. Cüveyriye ile evlenmesi : Müslüman olan Hz. Cüveyriye’yi zevceliğe kabul etmek üzere, Peygamber Efendimiz, onu, babası Haris b. Ebi Dırar’­dan istedi. Baba Haris  Peygamber Efendimizle kızının evlenmesini kabul etti

Peygamber Efendimiz, dört yüz dirhem mehir vererek Hz. Cü­veyri­ye’­yi zev­celiğe aldı.

Peygamber Efendimizin Hz. Cüveyriye’yi zevceliğe aldığını gören ashab-ı ki­ram, “Re­sulul­lah’ın zevcesinin akrabalarından  esir kalmamalıdır” diyerek ellerindeki bütün esirleri serbest bıraktılar. Bu esirler arasında sadece yüz tane kadın vardı.

Bunun için Hz.Ayşe der ki:

“Ben, kavmi için Cüveyriye’den daha hayırlı, daha mübarek bir kadın bil­miyorum!”

Gerçekten de, Hz. Cüveyriye bahtiyar bir kadındı. Bir günde hem esir olmaktan kurtuldu  Hem de Peygamber Efendimize zevce olma şerefi ve saadetine erdi, hem de kavmi­nin esaretten kurtulmasına sebep oldu.

Pey­gam­be­ri­mizin eşleri Hz. Cüveyriye ile evlenmesi : Peygamber Efendimizin Hz. Cüveyriye’yi zevceliğe aldıktan sonra. Müsta­lıkoğullarından birçok kimse de, bu mürüvvete  hayran ka­lırlar ve Medine’ye gelerek Müslüman olurlar.