Müslümanların Habeşistan’a Hicret etmeleri

Müslümanların Habeşistan’a Hicret etmeleri

Müslümanların Habeşistan’a Hicret etmeleri : Hz Peygamberimiz/s.a.v.) İslam Dinine geçmiş olan Müslümanların, çektikleri işkenceler ve eziyetler had safaya çıkmıştı, ve dayanıacak gibi degildi.Bu nedenle Habeşistana göç etmeleri için tasviyede bulundu. Mekke’de İslam dinine gecenlerin sayısı artıkca , ve inananlar çogaldıkca müşriklerinde ashab-ı kirama karşı o kadar tavırları da hareketleride sertleşmişti, onların sözlü tepkilerine işkence ve eziyet  etmeleri de eklenmişti.  ashab-ı kiram’ın çektikleri zulüm ve işkencelere son derece üzülüyor fakat  Resullullah’ın engellemeye gücü yetmiyordu.

Hıristiyan kralı Ashame en-Necaşinin hakimiyeti altında olan ülkeye yani (Habeşistan). Bu ülkede  yaşayanlara iyi davranan adaletli bir kraldı.Hz.Muhammed (s.a.v) Müslümanlara, dinlerini yaşayabilecekleri ve can güvenliğine sahip olabilecekleri bir yer olarak Müslümanların Habeşistan’a Hicret etmeleri için Habeşistan’a gitmeyi tavsiye etti.. Bu duruma işaretle Hz. Peygamber ashabına şöyle buyurdu: “Şayet isterseniz Habeşistan’a gidin. Zira orada ülkesinde hiç kimseye zulmedilmeyen bir hükümdar iş başındadır. Orası bir doğruluk ve dürüstlük ülkesidir. Allah bir kolaylık verinceye kadar orada kalın.

 Hz. Osman ve eşi Rasulullah’ın kızı Rukıyyenin Habeşistan’a göç etmesi