Muharrem ayının Dünya ve Ay ile ilişkisi nedir?

Muharrem ayının Dünya ve Ay ile ilişkisi nedir?

Hicri takvim sistemi

Hicri takvim de 12 aydan meydana gelir. Bu takvimde yer alan aylar

Hicri takvim 12 ay’ı  vardır ve 355 günden oluşur  12 ay 355 günden bir yıl meydana gelir.

1.Muharrem ayı otuz gündür
2.Safer Ayı yirmidokuz gündür
3.Rebîyülevvel ayı otuz gündür
4Rebiyülâhır ayı yirmidokuz gündür
5.Cemaziyelevvel ayı otuz gündür
6.Cemaziyelâhır ayı yirmidokuz gündür
7.Recep ayı otuz gündür
8.Şaban ayı yirmidokuz gündür
9.Ramazan ayı otuz gündür
10.Şevval ayı yirmidokuz gündür
11.Zilkaade ayı otuz gündür
12.Zilhicce ayı yirmidokuz gündür.

Muharrem ayının doğuşu

Muharrem ayının ortaya çıkışının sebebi nedir? İlk gün veya ilk çentik ne zaman atıldı?

Müslümanlar ve araplar , Hz. Ömer’in halifelik dönemine gelinceye kadar düzenli bir tarih ve zaman belirleme sisteminden uzaklardı.

Dört büyük halifelerden biri olan Hz. Ömer’in halifelik döneminde, Hz. Muhammed (s.a.v) ve ensar’ın  hicretinden onyedi sene sonra 4 halifenin sonuncusu olan Hz. Ali (r.a) bir gün düşünür ve bir öneride bulunur.

Hz. Ali’nin bu önerisi; Hz. Muhamed (s.a.v) Hicret ettiği yılın Hicri takvimin ilk senesi , ve Muharrem ayının da Hicri takvimin ilk ayının olması görüşünü belirtir Hz. (Ali (r.a). Hz. (Ali (r.a)’ın bu önerisiyle ve sahabeler sayasinde alınan bu karar sayesinde Hicri takviminin başlaması ve doğuşu da gerçekleşir.Muharrem ayının Dünya ve Ay ile ilişkisi nedir?