Kur’anı Kerimde Ayet el-Kürsi’de bulunan Esma-i İlahiyeler

Kur’anı Kerimde Ayet el-Kürsi’de bulunan Esma-i İlahiyeler

 Kur’anı Kerimde Ayet el-Kürsi’de bulunan Esma-i İlahiyeler

1. {الله} ALLAH, Allah’u Tealadan başka hiç bir ilah yoktur.

2. {هو} Hüve, (kendi kendisi) olması başkası olmaması demektir.  “kendi başına tek olan eşi ve benzeri olmayan ” anlamındadır

3. {الحَىُّ}El-Hayyu, Diri; her şey’i bilen ve her şeyi gören her şey’e gücü yeten tek Allahtır.

4. {القَيُّمُ}El-Kayyûmu,  yarattıkları tüm aleme yön veren, her yapılanı veya olacağı ve işleneni bilen, evveli ve sonu olmayan demektir.

 

5. { لا تاخذه } nün (ه) Hû’sü,Allah her an bir şen’dedir. Her an yeni alemler yaratma halindedir. Sonsuzluğu ve zamanı her an kontrol eder ve her şeyi kontrolünde ve muhafazası altında tutar.

6.{له}nün (ه) Hû’sü, Mülk ve kudret Allah’ındır. Kainatın  Yerlerin, göklerin ve arasındaki her şeyin arşu alemin tek sahibi, ve tek Yaratıcısı O dur.
7. {عنده} nün (ه) Hû’sü,Allah’ü Tealanın izni olmadan O nun katında kim şefaat edebilir?

8. {باذنه} nin {هِ} Hî’si,Bu Ayeti kerimde de görüldüğü gibi aynen yerler ve gökler ve kainattaki her varlık isteyerek olsada istemeyerek olsada  Yaratıcısına Allah’a itaat halindedir.

9. {يعلم} nün altında gizli (هو)Hüve, Allah’u Teala Kullarının  yaptıklarını ve yapacakları her şeyi bilir. Allah’u Teala  tüm yaratacağı kullarının tüm İradelerini buyurur ve Kullarının kaderlerini de beraberinde planlamıştır

10. {علمه} nin {هِ} Hî’si, Allah’u Teala’nın bilmeleri kadar izin verir , izin verdikleri dışında dışında tüm varlıklar Allah’u Teala,nın ilminden hiç bir şeyi bilemezler ve bilmezler.

11. {شاء} nin altında gizli (هو) Hüve,Allah’u Teala insanların ruhlarını yarattığı gün tüm İnsanlara hitap etmiş ve ahitleşmiştir.

12. {كرسيه} nün (ه) Hû’sü, Kürsi Allah’ın saltanatını ve birliğini ve varlığını sürdürdüğü ve tüm kudretleriyle hakim olduğu mahal anlamındadır

13. {يؤُده} nün (ه) Hû’sü,Tüm alemleri her şeyi koruyup gözetmek Allah’u Teala’ya zor gelmez. O yücedir, O azimdir.

14. {حفظهما} nın faili olan mahzuf (هو)Hüve, her şeyi  bilenle hiç bir şeyi bilmeyen bir olurmu” ikazını ve uyarısını anlayıp Allah’u Tealaya yönelmektir.

15 {وهو}deki (هو) Hüve, O yücedir, azimdir

16.{العلي} El-Aiyyü, Mutlak ve hakiki yücedir , yücelerin  yücesi, O’nun şanı ve yüceliği mertebe ve hükümranlığı pek yüce, her şeyiyle yüce olan bir tek Allahtır. ..

17. {العظيم} El-Azîmü.ism-i şerifi “sonsuz büyüklük ve azamet sahibi” manasındadır.