Kudüs’ün Tarihi Kubbetüs Sahra Ve Mescidi Aksa’nın Önemi

Kudüs’ün Tarihi Kubbetüs Sahra Ve Mescidi Aksa’nın Önemi

Kudüs’ün Değerli Olma Durumu. Ve Tarihi

Kudüs’ün Tarihi, Kubbetüs Sahra, Mescidi Aksa Önemi

Kudüs Arapçada El Kuds olarak adlandırılır, İbranicede Yeruşalayim olarak isimlendirilen  Kudüs, dünyada semavi dinlerin Müslümanların, yahudilerin ve hiristiyanların en kutsal bilinen bir yer ve en eski kentlerden birisidir.
Tarih boyunca, Müslümanların, yahudilerin ve hiristiyanların birçok kutsal yapılarına ev sahipliği yapmasından dolayı Müslümanların, yahudilerin ve hiristiyanlar arasında çok sayıda savaşa neden oldu ve önce yahudilerin  sonra hiristiyanların sonra da Müslümanların yapıları yıkıldı, yeniden inşa edildi. Kudüs’ün Tarihi, Kubbetüs Sahra, Ve Mescidi Aksa’nın Önemi 
Kudüs Osmanlı İmparatorluğu tarafından, 1517’de işgal edildi ve Osmanlı İmparatorluğu Kudüs’ü 1917 tarihine kadar kontrolü altında tuttu.
Kudüs, Müslümanların, yahudilerin ve hiristiyanlar  için çok kutsal olan yerleri içinde barındırıyor. Ve kusal şehirde insanlar Müslümanların, yahudilerin ve hiristiyanlardan oluşan mahlelerde yaşamaktadır.

 

Mescid-i Aksa Anlamı Ve Önemi ?

Mescid-i Aksa Anlamı Ve Önemi ?

Mescid-i Aksa da Mekke’ye olan uzaklığı nedeniyle böyle adlandırılmıştır. Yani, “en uzak mescid” anlamın gelmektir. Hz. Süleyman’ın mabedinden kalan kalıntılarından ve batı duvarına bitişik olan dörtgen şeklindeki  cami M.S. 638 yılında Hz. Ömer (r.a) döneminde Kudüs fethedildikten sonra yapılmiştir. Mescid-i Aksa’nın cevresi daha sonra Emevi halifelerinden Abdülmelik bin Mervan zamanında genişletilmiştir. Kudüs’ün Tarihi Kubbetüs Sahra Ve Mescidi Aksa’nın Önemi

 

Kubbet-Üs Sahra  Neden Önemli ? Ve Tarihi

Kubbet-üs Sahra ile Mescid’i Aksa karşılıklı olarak aynı avluya bakar ve aynı avlu içinde yer alır. Kubbet-üs Sahra  genellikle Mescidi Aksa olarak bilinir. Kubbet-üs Sahra Üstü altın kaplı olduğundan Kudüs’ün her yerinden görülür. Bir dönem Kubbet-üs Sahra’yı ele geçiren Haçlılar, burayı kiliseye çevirmişlerdir.

Müslümanlar İçin Neden Önemli ?

Hz. Muhammed (s.a.v) Mekke’den Mescid-i Haram’dan Cebrail (a.s) vasıtasıyla alınır  Filistinde kudüse Mescid-i Aksaya götürülür. Kur’an-ı Kerim’in İsra Suresi’nin 1. ayetinde  belirtilen bu evreye, gece yürüyüşü anlamına gelen ‘İsra’ adını alıyor. İkinci sırayı ise Hz. Muhammed (s.a.v)  Mescid-i Aksa’dan Cebrail (a.s) vasıtasıyla Allah’ın (cc) huzuruna doğru yükselmesi oluşturuyor. Kudüs’ün Tarihi Kubbetüs Sahra Ve Mescidi Aksa’nın Önemi