Kısmeti Nasıl Kapanır Kişinin?

Kısmeti Nasıl Kapanır Kişinin?

Kötü niyetli olan kişiler tarafından yapılan büyüler ve efsunlar o kişinin kısmetinin kapanmasına sebep olabilir. Kısmeti Nasıl Kapanır Kişinin?

Allah Teala İnsanları yaratırken her kulunu kısmetiyle birlikte yaratmıştır, Allah Teala İnsanların kısmetini kapatmamaktadır.

İnsanlar Etrafındaki veya çevrelerindeki kötü ve art niyetli kimselerin enerjilerinden ve düşüncelerinden, ve kalplerindeki kötü ve art niyetlerden etkilenmektedir.

Bir kişinin işindeki başarısı veya evlilik hayatındaki mutluluğu kötü ve art niyetli bir kişi veya kişiler tarafından bu durumları kıskanılır, ve bunun sonucunda o kıskanılan kişinin hayatında olumsuz şeyler yaşayabilir.

Bir kişinin kısmetinin kapanması için; Nazrı değen kişinin Nazar değmesi nedeniyle kısmeti kapanır mı diye soruyorsanız, evet nazar değen kişinin kısmeti kapanabilir.

İslam Dininde nazarın insanların üzerindeki etkisinin olması ve nazarın gerçekliği ve varlığı kabul edilmiştir.

Hakk yolunda Savaştan kaçması veya Hakk yolundan uzaklaşması o kişinin kısmetinin kapanmasına sebep olabilir.

Hz. Muhammed(S.A.V) şöyle buyurmuştur; “Göz değmesi (nazar) gerçektir.” Bu durumda Nazarın gerçek olması nedeniyle ve nazar sebebiyle kişilerin kısmetinin kapanması mümkündür.

Bir kimsenin ahını almak, veya bedduasını almak, kişiyi sebebsiz yere aşırı üzmekte o kişinin kısmetinin kapanmasına sebep olabilir.

Allah Tealaya karşı olan kulluk görevlerini ve vazifelerinin yerine getirmemesi o kişinin kısmetinin kapanmasına sebep olabilir.