Hz.Yahya(as)’a verilen Beş emir ve bu emirler nelerdir?

Hz.Yahya(as)’a verilen Beş emir ve bu emirler nelerdir?

Kur’an-ı Kerim’de adı geçen peygamberler arasında Hz.Yahya(as,da yer almaktadır.

Hz.Yahya(as) Peygamberlik vazifesini Irak ve Şam bölgesinde gerçekleştirdiği ve o bölgelerin halkını doğru yola sevk etmek,
ve doğru yolu göstermek için uzun uğraşlar vererek, ve o bölgelerin İnsanlarına tebliğler yaptığı bilinmektedir.

Hz.Yahya(as) hakkında Kur’an-ı Kerim’de birçok şey anlatılmaktadır.

Hz.Yahya(as)’a indirilen vahiylerden biri de o bölgenin İnsanlarına Ve ümmetinin beş emri yerine getirmeleri için tebliğde bulunmasıydı.
Bu beş emir onun ümmetinin kurtuluşu için yetecek olan kurallar olarak bilinmektedir.

Hz.Yahya(as)’aa verilen Beş emir şunlardır:

*Allah’(C.C)a asla şirk koşmayın.

*Allah (C.C) için oruç tutun.

*Allah (C.C) için namaz kılın.

*Allah (C.C) için yoksullara sadaka verin.

*Allah’Teala’yı çokça zikredin.

Bütün Peygamberlerde İslam’ın bu temellerini oluşturan beş emirdir, peygamberlerin insanlığın kurtuluş reçetesi olarak bu beş emiri İnsanları ihtar ve ikaz ettiği için ve İnsanları uyaran konular haline gelmiştir.

İnsanların maddi ve manevi olarak Allah Teala için hizmet etmek ve Allah Teala için mücadele ederek ve ibadetlerini yerine getirmektir. Peygamberlerin uyardığı bu emirleri yerine getirenler cennetle müjdelenmiştir.

Hz.Yahya(as) da bu 5 emri Irak ve Şam bölgesinde yaşayanlara ve ümmetine bildiren ve o halkları doğru yola ulaşması için mücadele eden peygamberlerden biridir.

Hz.Yahya(as)’ı bulunduğu bölgenin insanları zorlasa da sabrederek Allah’ın emirlerini tebliğ etmeye devam etmiştır.

Allah Teala’nın emirlerini yerine getirmek ve ibadetlerini Allah için yapmak en önemli emirlerdir.