Hz. Ebu Bekir’in hayatı Halifelik dönemi ve vefatı

Hz. Ebu Bekir’in hayatı Halifelik dönemi ve vefatı

Hz. Ebu Bekir’in hayatı Halifelik dönemi ve vefatı: Hz. Ebu Bekir Halifelik dönemi pek fazla uzun sürmedi toplam Halifelik süresi iki sene üç ay sürmüştür. Bu iki sene içinde İslam devleti ve Müslümanlar için bir çok hizmetlerde bulunmuştur.

Hz. Ebu Bekir zamanında İslam devleti büyük bir gelişme göstermiştir. Ve İslam’ın Hz. Ebu Bekir Halifelik döneminde ortaya çıkan birçok yalancı peygamberlerle  ile mücadele ve savaşarak yalancı peygamberleri ortadan kaldırmıştır, yemen ve umman zekat vermek istemeyenlerden zekatları alınmış, savaşarak kabul ettirilmiştir.

Hz.  Ebu Bekir’in Halifelik dönemi büyük bir bölümü savaşlar içinde geçer, bu zamanda yapmış olduğu en önemli işlerden biri Kuran’ı kerimi kitaplaştırma girişimiydi. Kuranı ezbere bilen Hafızların çoğunun savaşlarda ölmesi üzerine, dağınık durumdaki ayetleri ve sureleri birleştirmek amacıyla Peygamberimiz’in vahiy katiplerinden  Zeyd bin Sabit başkanlığında bir kurul oluşturdu. Kurulca bir araya getirilen Kuran’ı kerim metnine Mushaf adı verildi.

Allah’ın emirlerinin kaybolmaması için önlemler almış orijinal haliyle bizim ve gelecek zamana da ulaşmasını sağlamak maksadı ile Kuran kitap haline getirilmiştir.

Irak Hz. Ebu Bekir Halifelik döneminde Irak seferi ile Sasaniler yenilmiş. Arap yarımadası dışında ilk kez savaşlar yapılmıştır.

Hz. Ebu Bekir döneminde  Vergi memurları istihdam edilerek vergilerin toplanması için Vergi memurları görevlendirilmiştir. Birçok alanda memurlar alınarak çalışmaları sağlanmıştır, Halife ve memurlara maaş bağlanmıştır.

Hz. Ebu Bekir Hicri 13. yılında Cemaziyelahir ayının başında hicretten sonra Medine’de  bir gün  hastalandı, ve iyileşemedi yatağa düşünce yerine Hz. Ömer’in kendi yerine Müslümanlara namaz kıldırmasını istedi.

Hz. Ebu Bekir Sahabelerle yatakta hasta hasta  istişare ederek Hz. Ömer’i halifeliğe uygun gördüğünü söyledi.  Ve hilafet vasiyet namesini Hz. Osman’a yazdırdı. Hz. Ebu Bekir de, çok sevdiği  Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) gibi altmış üç yaşında vefat etti. Vasiyeti gereği Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v)’ nın yanına omuz hizasında olarak defnedildi. Böylece bu iki büyük insanın, iki büyük dostun, kabirlerinde de birliktelikleri devam etti