Hz.Ali (r.a) Uhud Savaşında Kahramandı

Hz.Ali (r.a) Uhud Savaşında Kahramandı

Hz.Ali (r.a) Uhud Savaşında Kahramandı katıldığı bütün savaşları kazandı

Hz.Ali (r.a) Uhud Savaşında Kahramandı bütün savaşları kazandı : Hz.Ali’nin en seçkin niteliğe sahip, yürekli ve korkusuz, yiğit, hiç bir şeyden korkmazdı. Katıldığı bütün cenklerde ve savaşlarda  kah­ramanlıkarın  ve cesaretini ve yigitliğini göstermişti. örneklerini göstermişti.

Örnek olması için Uhud Savaşı’nda Hz Muhammed (s.a.v)’i şehit etmek için, müşrikler bütün güçleriyle saldırıyorlardı.   Hz.Ali (r.a) ve Müminler Hz Muhammed (s.a.v) e Müşrikler saldırdıkları anda vücudlarını ona siper ederlerdi.Bir anda  müşriklerden oluşan bir grubun, Hz Muhammed (s.a.v) kendine doğru geldiklerini gördü.Hz Muhammed (s.a.v) Hz. Ali (r.a)a, müşriklerin kendine taraf geldiğini ve onları karşılamasını emretti. Hz. Ali (r.a) müşriklerin gruba hücum ederek  hepsini darmadağın etti.İçlerinden birisini de hemen orda öldürdü. Biraz  sonra Hz Muhammed (s.a.v) bir başka grubun daha kendisine doğru saldırıya geçtiğini gördü. Hz.Peygambe­rimiz (s.a.v) onları da Hz. Ali’ye havale etti. Hz. Ali(r.a) onlarıda darma dağın etti. O arada  onlardan Şeybe bin Mâlik’i de öldür­dü.

Hz Ali (r.a)’ ın bu cengaverliği üzerine Cebrail (a.s.), Hz Muhammed (s.a.v) geldi ve:

“Yâ Re­sû­lal­lah! Ali’nin yaptığı büyük bir iyilik ve civanmertliktir.” dedi. Peygamberimiz de:

 

Hz.Ali (r.a) Uhud Savaşında KahramandıO bendendir, ben de ondanım

Hz.Ali (r.a) Uhud Savaşında Kahramandı“O bendendir, ben de ondanım.” buyurarak Hz. Ali (r.a)  gönlünü aldı. Cebrail,

“Ben de her ikinizdenim.” buyurarak bu kahramanlığı dahada güzelleştirdi. Bu sırada semadan şöyle bir ses işitildi:

“Ali gibi yiğit, Zülfikâr gibi kılıç olmaz.”

Hz.Ali (r.a) Uhud Savaşında Kahramandı ve cengaverdi

Hz.Ali (r.a) Uhud Savaşında Kahramandı ve cengaverdi : Hz. Ali (r.a) Uhud Savaşı’nda müşrikler cenk ederken ara ara  yere zor durumda kaldığında,  Cebrail (a.s.) yardım etmiştir.

Hz Ali (r.a) Uhud savaşında Hz.Peygamberimiz(s.a.v)i korumakla kalmayıp, aynı anda müminler Hz.Peygamberimiz (s.a.v)i yani ashabı koruduğu zamanda Hz.Ali (r.a) karşı taaruza gecerek müşriklerden çok can almıştır.Hz. Peygamerimiz (s.a.v) ‘in her zaman müminler taraından cevrilmiş, ve korumaya alınmıştır. Ama müşrikler  bilhasa uhud savaşında Hz. Peygamber (s.a.v)’i hedef seçmiştirler, Eger Peygamberimiz (s.a.v) ortadan kaldırırsalar her şeyin biteceğine İslam dininin yok olacağını ve bu Uhud savaşını kazanacaklarına inanarak Hz. Peygamberimiz (s.a.v) üzerine hucum etmiştirler.