Kategori arşivi: Peygamber Efendimizin Çocukları

Peygamber Efendimizin Çocukları

Peygamber Efendimizin Çocukları

Peygamberimizin üç erkek Çocuğu ve dört kız Çocuğu olmak üzere toplam yedi tane çocuğu olmuştur. Peygamberimizin Çocukları  sadece Hazreti Fatima (ra) Peygamber Efendimizden sonra, diğer altı çocuğu Peygamberimiz hayattayken vefat etmişlerdir. Şimdi Peygamber Efendimizin kız çocukları hakkında bilgi verelim. Peygamber Efendimizin Çocukları

Peygamber Efendimiz’in Kız çocukları

1. Zeynep (r.a):

Peygamberimizin Çocuğu Zeyheb:

600- Hz. Peygamber’in Kızı Zeynep doğdu.

Hz.Zeyneb Peygamberimizin en büyük kızıydı. oğlu Kasımdan sonra doğmuştu. Zeyneb (ra) doğduğu zaman, Hz. Peygamberimiz otuz yaşındaydı. Hz. Zeyneb (ra) Mekke’de doğmuştur. Hicretin 8. senesi Medine’de vefat etmiştir.
Zeyneb (ra), önce, teyzesinin oğlu Ebul’as ile evlenmişti. Ebul as bidayette müşriklerden ayrılmadığı için, “Bedr” savaşında müslümanların eline esir düşmüş, kurtulunca, Zeynebi Medine’ye göndereceğine söz vermişti. Resul-i Ekrem, ailesini getirmek için, “Harise oğlu Zeyd”i göndermişti. Zeynebi  Mekke’den Medine’ye getiren Zeyd oldu. Zeyneb Medine’ye gitti ve fakat zevci Ebul’as Mekke’de kaldı.
Ebul’as, bir seriyye esnasında yine müslümanların eline esir düştü ve fakat Hazreti Zeyneb’in himayesi sayesinde serbest bırakıldı.  Peygamber Efendimizin Çocukları.

Ebul’as, ikinci defa esir

Ebul’as, ikinci defa esirlikten kurtulunca, Mekke’ye gitti. Emanetleri sahiplerine verdikten sonra, müslümanlığı kabul etti. Medine’ye hicret eyledi. Müslüman olduğu için nikahları yenilendi. Ebul’as, Hazreti Zeynebe iyi davranırdı. Bu yüzden, Resul-i Ekremin takdirini kazandı. Zeyneb, kocasına tekrar kavuştuktan sonra çok yaşayamadı. Vefatında, cenazesi “Ümmü Eymen” ile “Hazreti Şevde” tarafından yıkandı. Namazını peygamber Efendimiz kıldırdı. Mezarına Ebul’as indirdi.

2.Rukayye (r.a):

Peygamber Efendimizin Üçüncü Çocuğu Rukiye:

604- Hz. Peygamber’in Kızı Rukiye doğdu.
Peygamber Efendimiz’in  ikinci kızıydı. Peygamber Efendimiz, otuz üç yaşlarındada Hazreti Rukiye doğdu  . Hazreti Rukiye Peygamber Efendimiz Peygamberlik gelmeden yedi yıl önce Mekke’de dünyaya geldi, Hazreti Rukiye Ebu-lehebin oğlu, Utbe ile evlenmişti. Peygamber Efendimiz, halkı İslama davet etmeye başlayınca Ebu-leheb, oğlunu çağırdı:
– “Oğlum! Muhammed’in kızından ayrılmıyacak olursan, ben senden ayrılırım.” dedi. Utbe de babası Ebu-lehebin teşvikiyle “Rukiye”yi bıraktı. O zaman Rukiye, Hazreti Osman ile evlendi. Habeşistana göç eden ilk kafileye Hazreti Osman, zevcesi Hazreti Rukiye ile birlikte katılmışlardı. Hazreti Osman, Habeşistandan Mekke’ye dönmüş, oradan da Medine’ye hicret etmişti. Rukiye, Bedir savaşı günlerinde hastalanmış, bu yüzden Hazreti Osman, Bedir muharebesinde bulunamamış, hatta zevcesi başında kaldığı için, mazeretliler arasına konulmuştu.
Bedir muharebe zaferini Harise oğlu Zeyd, Medineye ulaştırdığı gün, Hazreti Rukiye vefat etmişti.Hz. Rukiye Peygamberimizin ilk vefat eden kızıydı. Daha henüz 22 yaşlarındaydı. Peygamber Efendimizde , Bedir savaşı yüzünden, kızı Rukiyenin cenazesinde bulunamamıştı.

3.Ümmü Gülsüm (r.a.):

Peygamber Efendimizin Dördüncü Çocuğu Ümmü Külsüm:

608- Hz. Peygamber’in Kızı Ümmügülsüm doğdu.
Peygamber Efendimiz ‘in  üçüncü kızıydı. Hz. Rukiyye, nasıl Ebu-lehebin oğlu Utbenin nikahlısı iken ayrılmış ise, Ümmü Külsüm da, Ebu-lehebin diğer oğlu Utey-benin nikahı altında bulunuyordu. Her ikisi de evlenmeden ayrılmışlardı.
Hazreti Rukiyyenin ölümünden bir yıl sonra, Bedir savaşının sonunda, Hicretin üçüncü yılı, Hazreti Osmanla evlendi.  

 Hazreti Osmanla evlenen Ümmü Külsüm, onunla altı yıl beraber yaşadı. Hicretin dokuzuncu senesi vefat etti. Cenaze namazı Resul-i Ekrem tarafından kılındı. Hazreti Ali Hazreti Fadl ve Hazreti Üsame tarafından gömüldü.
Hazreti Osman, Resul-i Ekremin iki kızı: Rukiyye ve Ümmü Külsüm ile evlendiği için, “İki nur sahibi” manasına “Zinnureyn” sıfatını kazanmıştı: 

4. Fatıma (r.a):

Peygamber Efendimizin Beşinci Çocuğu Fatıma

610- Hz. Peygamberi’in kızı Hz. Fatıma doğdu.Peygamber Efendimizin Kızı Fatıma en küçük ve fakat en sevgili kızıydı. İlahi vahiy ilk geldiği zaman, Mekke’de doğdu.

Hazreti Fatıma validemiz Peygamberimizin vefatından beş buçuk ay sonra yani 632 yılında vefat etmiştir. Dolayısıyla birinci rivayete göre 23, ikinci rivayete göre ise 27 yaşında vefat etmiş olmaktadır.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)in Erkek Evlatları 

Peygamber Efendimizin Erkek çocukları hakında bilgi almak için Tıklayın

1. Kasım (r.a) :

2. Abdullah (r.a): hakında bilgi almak için Tıklayın

3. İbrahim (r.a): Hz. İbrahim hakında bilgi almak için Tıklayın

Ehl-i beyt kimlere denir

Ehl-i beyt kimlere denir

Ehl-i beyt, Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’in bütün aile fertlerine denir. Hz. Muhammed (s.a.v)!in mübarek hanımları, Hz. Muhammed (s.a.v)!in kızı Hazret-i Fatıma ile Damatı Hazret-i Ali (r.a) ve bunların evlatları ve olan Hazret-i Hasan ve Hazret-i Hüseyin, onların çocukları ve kıyamete kadar gelecek torunlarının hepsine de Ehl-i beyt denir. Hatta Hz. Muhammed (s.a.v)’in temiz soyunun bağlı olduğu Haşimoğullarına da Ehl-i beyt denir. Eshab-ı kiramdan Selman-ı Farisi de Ehl-i beytten sayıldı. Çünkü Hz. Muhammed (s.a.v) : “Selman bizdendir. Ehl-i Beyt’ten’dir.”iltifatına mazhar olarak Hz. Muhammed (s.a.v)’in ailesine katıldı. Fakat özellikle Ehl-i beyt denilince, Hz. Ali, Hz. Fatıma ve Hz. Muhammed (s.a.v)’in mübarek iki torunu Hz. Hasan ve Hz.Hüseyin dir. Ehl-i beyt kimlere denir.

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’in soyu, Kızı Hazret-i Fatıma’dan devam etti. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’in torunu Hazret-i Hasan’ın nesline Şerif, ve Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’in diğer torunu Hazret-i Hüseyin’in nesline de Seyyid denir. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’in temiz ve mübarek soyundan gelen ve onun kanını taşıyan seyyidler ve şerifler, Dünyada bir çok ülkede yaşamaktadır. Ve bunların her biri güzel ahlak numunesi olup, ülkemizde de sayıları pek çoktur.

 

Ehl-i beyti sevmek, her Müslümana farzdır. Müslümanın son nefeste iman ile gitmesine sebep olur.

Müslüman için Ehl-i beytin sevgisi, Ehl-i sünnetin sermayesidir.

 

 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)in Erkek Çocukları

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)in Erkek Çocukları

Hz.Muhammed (s.a.v.)in 3 erkek Çocuğu ve 4 kız Çocuğu olmak üzere 7 tane çocuğu olmuştur.Peygamber Efendimiz (s.a.v.)in Erkek Çocukları  sadece Hazreti Fatima Peygamber Efendimizden sonra, diğer 6 tane çocuğu Peygamberimizden önce vefat etmişlerdir. Şimdi Efendimizin önce kız çocukları hakkında bilgi verelim.

 Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)in Erkek Evlatları

1. Kasım (r.a) :

Peygamber Efendimizin İlk Çocuğu Kasım:

598-Hz. Peygamber’in oğlu Kasım doğdu.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)in Erkek Çocukları :
Hz. Peygamberimiz (s.a.v)  (Ebu’l-Kasım diye kureyşliler tarafından künyelendirilmişti.) Hz. Muhammed’in ilk erkek çocuğunun ismi Kasım’dır.  Künye o dönem Arap toplumunda, ilk doğan erkek çocuğunun ismine bağlı olduğu için Hz. Peygamberin künyesi Ebu’l-Kasım’dır
.

Peygamber Efendimizin ilk çocuğu Kasım idi. Peygamber Efendimizin ilk çocuğu Kasım Dünyaya gelince Peygamber Efendimize Ebül-Kasım (Kasımın babası) adıyla çağırılırdı. Hazreti Peygamber, Ebul-Kasım adiyle çağırılmasın-dan hoşlanırdı. Ashab da kendisini bu isimle çağırırlardı. İbni Sa’de göre, Kasım İki yaşında  Mekkede vefat etti. Peygamber Efendimiz’in ilk vefat eden çocuğu da Kasım oldu. 

 

2. Abdullah (r.a):

Peygamber Efendimizin Altıncı Çocuğu Abdullah:

Abdullah Hicretten önce, onbirinci senesi Mekke’de doğdu
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)in Erkek Çocukları:
Abdullah Hicretten önce, onbirinci senesi Mekke’de doğdu. Üç ay yaşadı. Küçükken vefat etti. “Tahir ve Tayyeb” Abdullah diğer isimleriydi.  Tahir ile Tayyeb İbni İshaka göre, Resul-ü Ekremin iki ayrı oğluydu.

 

3. İbrahim (r.a):

Peygamber Efendimizin Yedinci Çocuğu İbrahim:

Peygamber Efendimiz’ in en küçük çocuğu ve en küçük oğlu  olan Hz. İbrahim Mısırlı Hazreti Mariyeden dünyaya geldi.
Pe
ygamber Efendimiz (s.a.v.)in Erkek Çocukları: Hz. İbrahim en küçük çocuğu ve en küçük oğluydu. Peygamber Efendimiz’ in oğlu  olan Hz. İbrahim Hicretin sekizinci senesi Medine’de dünyaya geldi. İbn İshaka göre, Peygamber Efendimiz’ in İbrahim’den başka bütün çocukları, Peygamberliğinden önce doğmuştur. Hz.  İbrahim, Mısırlı Hazreti Mariyeden dünyaya gelmiştir, Hazreti Aişe(r.a)’ın nakl ettiğine göre, Hz. İbrahim on yedi veya on sekiz aylıkken vefat etmiştir.
Peygamber Efendimiz, İbrahim’in doğduğunda çok sevinmiş, yedinci günü  İbrahim’in doğumunu kutlamak için yemek vermiştir. Fakir fukaraya, yoksullara yardım dağıtmış, oğluna Hazreti İbrahim Peygamberin adını takmıştı. Çünkü:
Hz  Muhammed  Efendimiz Hz. Hatice den doğmuş olan erkek çocukları küçük yaşlarında vefat etmişlerdi. Diğer eşlerinden de çocukları olmadı.
Hz. İbrahim’e Ebu Rafın ailesi Selma süt annelik yaptı. Hz. Muhammed (s.a.v) Hz. İbrahim’in süt annesine uğrar, Hz. İbrahim’i severdi. Hz. İbrahim, Ümmü Seyfin evinde vefat etti. Hz. Muhammed (s.a.v), Hz. İbrahim’in hastalığını duyunca onun yanına gider Hz. İbrahim’in vefat ederken kıvrandığını görünce Hz. Muhammed (s.a.v) üzülmüş ağlamıştır.

Hz. Muhammed (s.a.v), oğlu  Hz. İbrahim’in cenaze namazını kıldırmış, Baki’ mezarlığına gömüldü.
Hz. İbrahim vefat ettiği zaman güneş tutulmuştu. Halk, güneş de mateme katıldı,

 

 

 

 

Peygamber Efendimizin Altıncı Çocuğu Abdullah

Peygamber Efendimizin Altıncı Çocuğu Abdullah

Hz. Peygamber Efendimizin Altıncı Çocuğu Abdullah Hicretten önce onbirinci senesi Mekke’de doğdu. Üç aylıkken Hz. adullah (r.a) vefat etti.Hz. Muhammed (s.a.v.)’in Hatice tül Kübra’dan olan son oğludur. Ve daha anne sütünden  kesilmeden vefat etmiştir. Hz. Muhammed (s.a.v.)in Oğlu . Abdullah (r.a.)’ ı bazen Tayyib adıyla bazende Tahir diye seslendiği de rivayet olunur.

Hz. Muhammed (s.a.v)’ in Akıl  ve fikir sahibi kulların üzerlerindeki dünya ve ahiret işleri hakkında Allah ile kulları arasında elçilik yapan Hz. Muhammad (s.a.v)  Hz. Hatice tül Kübra’dan olan son oğludur. Nübüvvetten sonra doğmuştur ve daha sütten dahi kesilmeden vefat etmiştir. Hazreti Abdullaha Tayyib ve Tahir’de denilmiştir.

 

Peygamber Efendimizin Kızı Fatıma

Peygamber Efendimizin Kızı Fatıma

Peygamber Efendimizin Beşinci Çocuğu Fatıma

610- Hz. Peygamberi’in kızı Hz. Fatıma doğdu.
Peygamber Efendimizin Kızı Fatıma en küçük ve fakat en sevgili kızıydı. İlahi vahiy ilk geldiği zaman, Mekke’de doğdu.

 

Hicretin ikinci senesi Medinede Hazreti Ali ile evlendi.

Peygamber Efendimizin Kızı Fatıma Evlendikleri zaman 15 yaşında, Hazreti Ali 24 yaşındaydı. Peygamber Efendimiz, kızı Fatımanın ceyizi için, yatak çarşafı, iki değirmen, bir su tulumu hazırlamış, Hazreti Fatıma, değirmenlerle su tulumunu, bütün ömrü boyunca kullanmıştı.
Peygamber Efendimiz Hazreti Ali ile Hazreti Fatımanin iyi geçinmesini ister, aralarında ihtilaf çıkarsa, onları barıştırırdı. Bir gün Ali, Fatımaye şiddetli bir muamelede bulunmuş, Fatıma da Peygamber Efendimiz başvurarak  Hz.Ali’yi şikayet etmişti. Fatımadan sonra, Hz.Ali gelmiş, o da Fatıma’yı şikayette bulunmuş, fakat Resul-i Ekrem ikisin de barıştırmıştı.
Bir defa da, Hazreti Ali ikinci bir zevce almaya kalkmış, bunu haber alan Peygamber Efendimiz çok üzülmüş bir hutbesinde;
– Benim kızım benim ciğerparemdir. Kızımı kederlendiren her şey, beni de kederlendirir” demiş, bunun üzerine Hazreti Ali teşebbüsünden vazgeçmiş, Hazreti Fatımanin sağlığında başka bir kadınla evlenmemişti.
Hazreti Fatıma, Hicretin 11 inci senesi, babasından altı ay sonra vefat etti. Peygamber Efendimizin dünyaya gözlerini yumduğunda kızı yirmibeş yaşındaydı.


Peygamber Efendimiz, kızı Fatımayı çok severdi

Peygamber Efendimizin Kızı Fatıma Hastalığı sırasında onu yanına çağırdı. Kulağına fısıldadı. O zaman Fatıma ağladı. Sonra yine fısıldadı. Bu sefer, Fatımanin yüzü güldü. Hazreti Aişe sordu. Hazreti Fatıma de:
– “Önce, Peygamber Efendimiz, hastalığı sonunda öleceğini söyledi: Ağladım. Sonra, ailesi içinde kendisine ilk kavuşacak olanın ben olduğumu haber verdi: O zaman da sevindim.”‘ diye cevap vermişti:
Peygamber Efendimiz’in soyunu yaşatan Hazreti Fatıma oldu. Hazreti Fatımanin beş çocuğu oldu: Hasen, Hüseyn, Muhsin, Ümmü Külsüm, Zeyneb isimlerinde idi. Bunlardan Muhsin, küçükken vefat etmişti.

Hazreti Fatıma validemiz Peygamberimizin vefatından beş buçuk ay sonra yani 632 yılında vefat etmiştir. Dolayısıyla birinci rivayete göre 23, ikinci rivayete göre ise 27 yaşında vefat etmiş olmaktadır.

Peygamber Efendimizin Dördüncü Çocuğu Ümmü Külsüm:

Peygamber Efendimizin Dördüncü Çocuğu Ümmü Külsüm:

608- Hz. Peygamber’in Kızı Ümmügülsüm doğdu.
  Peygamber Efendimiz’in üçüncü kızıydı. Rukiyye, nasıl Ebu-lehebin oğlu Utbenin nikahlısı iken ayrılmış ise, Ümmü Külsüm da, Ebu-lehebin diğer oğlu Utey-benin nikahı altında bulunuyordu. Her ikisi de evlenmeden ayrılmışlardı. Peygamber Efendimizin Dördüncü Çocuğu Ümmü Külsüm: kızlardanda üçünçü
Hazreti Rukiyyenin ölümünden bir yıl sonra, Bedir savaşının sonunda, Hicretin üçüncü yılı, Hazreti Osmanla evlendi.  

 Hz. Osman (r.a) Nikahlanan Ümmü Külsüm,  Hz. Osman (r.a) altı sene birlikte yaşadı. Hicretin dokuzuncu senesi vefat etti. Cenaze namazı Hz. Peygamberimiz (s.a.v)  tarafından kılındı. Hazreti Ali Hazreti Fadl ve Hz. Üsame tarafından gömüldü.
Hz.  Osman, Hz. Peygamberimiz (s.a.v)’in  iki kızı: Rukiyye ve Ümmü Külsüm ile evlendiği için, “İki nur sahibi” manasına “Zinnureyn” sıfatını kazanmıştı: 

Peygamber Efendimizin Üçüncü Çocuğu Rukiye

Peygamber Efendimizin Üçüncü Çocuğu Rukiye

604- Hz. Peygamber’in Kızı Rukiye doğdu.
Peygamber Efendimizin ikinci kızıydı.Ve Peygamber Efendimizin Üçüncü Çocuğu Rukiye dir. Peygamber Efendimiz, otuzüç yaşlarındada Hazreti Rukiye doğdu  .

Hazreti Rukiye Peygamberlikten yedi yıl önce Mekke’de dünyaya geldi, Ebu-lehebin oğlu, Utbe ile evlenmişti. Resul-i Ekrem, halkı İslama davete başlayınca Ebu-leheb, oğlunu çağırdı:


– “Oğlum! Muhammed’in kızından ayrılmıyacak olursan, ben senden ayrılırım.” dedi. Utbe de babası Ebu-lehebin teşvikiyle “Rukiye”yi bıraktı. O zaman Rukiye, Hz. Osman ile evlendi. Habeşistana göç eden ilk kafileye Hz.  Osman, zevcesi Hazreti Rukiye ile birlikte katılmışlardı.

Hz. Osman (r.a9, Habeşistandan Mekke’ye dönmüş ve Mekkedende da Medine’ye hicret etmişti.  Hz. Rukiye, Bedir savaşı günlerinde hastalanmıştı, bu yüzden Hz.  Osman, Bedir muharebesinde bulunamamış, hatta zevcesi başında kaldığı için, mazeretliler arasına konulmuştu.
Bedir muharebe zaferini Harise oğlu Zeyd, Medineye ulaştırdığı gün, Hazreti Rukiye vefat etmişti.Hz. Rukiye Peygamberimizin ilk vefat eden kızıydı. Daha henüz 22 yaşlarındaydı. Peygamber Efendimizde , Bedir savaşı yüzünden, kızı Rukiyenin cenazesinde bulunamamıştı.

Hz. Muhammed (s.a.v)’in Oğlu İbrahim (r.a.)

Hz. Muhammed (s.a.v)’in Oğlu İbrahim (r.a.)

Hz. İbrahim (r.a.) Hz. Muhammed (s.a.v)’in Oğlu İbrahim (r.a.)‘ın Oğullarının üçüncüsü ve çocuklarının sonuncusudur. Heraklius’un Mısır valisi olan Mukavkis’in hediye gönderdiği ve Peygamber Efendimiz ile evlenen ve Peygamberimizin çok değer verdiği eşi Mariye’nin oğludur. 630M yılında(Hicretin 8. senesinde) Hz. İbrahim bir buçuk yaşında iken vefat etmiştir.

Hz. Muhammed (s.a.v) in Oğlu Kasım (r.a)

Hz. Muhammed (s.a.v) in Oğlu Kasım (r.a)

Hz. Peygamberimiz (s.a.v.) in dünyaya gelen üç tane Oğlundan birincisidir Peygamber Efendimizin dünyaya gelen ilk oğludur, Hz. Muhammed (s.a.v) in Oğlu Kasım (r.a) annesi Hz. Hatice (r.a) dır.

Hz. Muhammed (s.a.v.) ‘in Hz. Haticeden olan ilk Çocoğudur.   Bunun için, Hazreti Kasım’dan nispet ile İslam Peygamberinin (s.a.v) künyesini  oğlu  kasımdan almıştır. Arap toplumunda isim çağrılırken  örnek olarak kasımın babası muhammed diye çağrılırdı. Ebu’l-Kasım olmasının nedeni çocuklarından birinin adının Kasım olduğu içindir.

Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)  Ebul Kasım denilmiştir. Hazreti Kasım  570 veya 571’de   Mekke’de dünyaya gelmiştir. Annesi, Hatice tül Kübra’dır. Hazreti Kasım 17 aylık iken vefat etmiştir.

Hz. Muhammed (s.a.v.)in Kızı Fatıma (r.a.)

Hz. Muhammed (s.a.v.)in Kızı Fatıma (r.a.)

Fatıma (r.a.) Hz.Resullah’ın eşi Hz.Haticeden olan kızıdır. Hz. Muhammed (s.a.v.)in Kızı Fatıma (r.a.) Dördüncü ve son kızıdır. Hz.Fatıma (r.a.). Hz.Ali’nin eşi ve Hazreti Ömer’in ise kayın validesidir. 611.M yılında Hicretten onüç yıl önce, Mekke’de doğmuştur.

Hazreti Fatıma yirmidört yaşında Peygamberimizin vefatından altı ay sonra vefat etmiştir. Hazreti Fatima’nın Hassan ve Hüseyin adında iki Oğlu ile Ümmü Gülsüm ve Zeyneb adında iki Kızı olmuştur. Peygamberimizin soyu Alinin eşi Hazreti Fatima’dan gelmektedir.